Tillbaka till aktuellt
8.5.2024 | Stadsbanan

Stadsbanans andra avbrott på 24 timmar börjar på torsdagen 9.5 kl. 4.00 och slutar fredagen 10.5 kl. 4.00.

Avbrottet påverkar på tågtrafiken på sträckan väster om Alberga. U-, E-, L-, och Y-tågen samt fjärrtågtrafiken trafikerar inte alls under avbrottet. Tågen ersätts av bussar.

Vid banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla station samt vid Björkgård station utförs arbeten som orsakar buller under avbrottet. Arbetet utförs torsdagen 9.5 kl. 7–18.

Från och med fredag morgon stannar tågen i östra ändan av Björkgårds station. Samtidigt kommer en del av perrongen på södra sidan att helt stängas. Hela norra sidans perrong är i bruk för resenärerna, men för att stiga på tåget måste gå till perrongens östra del.

Ersättningsbussar:

  • 211E Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax
  • 211U Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt
  • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
  • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo 

Du hittar tidtabeller och rutter för ersättningsbussarna i HRT:s Reseplaneraren (hsl.fi).