Tillbaka till aktuellt
5.4.2024 | Stadsbanan

Trafikledverkets projekt Esbo stadsbana orsakar avbrott i tågtrafiken under våren, sommaren och hösten. Det blir flera avbrott på cirka ett dygn på våren under veckosluten i maj. Det är stopp i tågtrafiken efter midsommar 24.6–28.7.

Under avbrotten går inte tågtrafiken på sträckan väster om Alberga. Tågtrafiken ersätts med bussar. U-, E-, L-, och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrotten. Avbrotten påverkar också fjärrtrafiken på kustbanan. Avbrotten fortsätter på hösten och är ett eller två dygn långa.

Tidtabellen för avbrott:

 • Våren
  • sö 5.5 kl. 3.00 – må 6.5 kl. 4.00 
  • tors 9.5 kl. 3.00 – fre 10.5 kl. 4.00 
  • sö 19.5 kl. 3.00 – må 20.5 kl. 4.00 
  • sö 26.5 kl. 3.00 – må 27.5 kl. 4.00
 • Sommaren
  • må 24.6 – sö 28.7
 • Hösten
  • lö 31.8 kl. 3.00 – må 2.9 kl. 4.00 
  • lö 7.9 kl. 3.00 – må 8.9 kl. 4.00
  • lö 14.9 kl. 3.00 – må 15.9 kl. 4.00
  • sö 22.9 kl. 3.00 – må 23.9 kl. 4.00
  • sö 29.9 kl. 3.00 – må 30.9 kl. 4.00

Under avbrotten ersätts tågen av bussar 

Under avbrotten ersätts tågen på sträckan väster om Alberga av bussar. Buss 211E kör mellan Alberga och Köklax, buss 211U mellan Alberga och Kyrkslätt och buss 211X mellan Alberga och Sjundeå. Bussarna 211E, 211U och 211X stannar vid alla mellanstationer eller nära dem.

Under sommarens avbrott kör buss 249Y på vardagar i rusningstrafik mellan Alberga, Esbo centrum och Kyrkslätt. Vissa avgångar kör också till Sjundeå. Buss 213X erbjuder en snabb förbindelse mellan Helsingfors centrum, Björkgård, Domsby och Esbo centrum. 

Ersättningsbussar:

 • 211E Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax
 • 211U Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax-Kyrkslätt
 • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
 • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo 
 • 249Y Alberga–Åboleden–Esbo–Ring III–Kyrkslätt(–Sjundeå) från och med 24.6

Bussturer som ersätter tågen under våren hittar du i HSL:s Reseplaneraren. Information om bussturer som ersätter tågen under sommaren kommer att uppdateras i Reseplaneraren under våren.

(Bilden: Grankulla stads kommunteknik)

A-tågen har tätare trafik mellan Helsingfors och Alberga

A-tågen kör mellan Helsingfors och Alberga under avbrotten. A-tågen har en turtäthet på 10 minuter på vardagar kl. 6–21.30, lördagar kl. 9–21.30 och söndagar kl. 10–21.30 under sommarens avbrott. Under övriga tider, såsom sena kvällar, kör A-tågen med 20-30 minuters mellanrum. 

Andra ersättande förbindelser

Under avbrotten på kustbanan går den övriga trafiken som vanligt. Ett alternativ är till exempel metron från Esbo till Helsingfors. Flera busslinjer har tät trafik och de kör till olika metrostationer. På sommaren lönar det sig att komma ihåg att Järnvägstorgets metrostation är stängd på grund av renovation. Det innebär att det inte finns metrotrafik mellan Kampen och Helsingfors universitet.

Övriga förbindelser:

 • Täta förbindelser till metron
  • Bussarna 548 och 549 från Grankulla till Hagalund
  • Buss 118 från Esbo centrum och Domsby till Ängskulla och Hagalund
  • Stombuss 530 från Esbo centrum via Finno till Mattby
  • Bussarna 171, 173 och 173Z från Kyrkslätt till Mattby
  • Bussarna 162 och 165 från Köklax via Bastvik till Esboviken 
 • Stombuss 200 längs Åbovägen från Esbo centrum via Alberga till Helsingfors centrum

Syftet med Trafikledsverkets projekt är att göra tågtrafiken smidigare

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren När stadsbanan blir klar förbättrar den tågtrafiken mellan Kyrkslätt och Esbo samt fjärrtrafikens punktlighet och minskar störningar. Också stationsområden vid Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby och Köklax förbättras. Projektet började våren 2021 och arbeten väntas vara klara 2028.