Tillbaka till aktuellt
2.4.2024 | Stadsbanan

Arbetena för Esbo stadsbana har börjat synas på gatunätet och nära stationerna, då entreprenörerna påbörjat förberedande arbeten för bygget. Bland de första arbetena ingick entreprenadens på förhand definierade och nödvändiga trädfällningar, till exempel längs Helsingforsvägen. Dessa gjordes innan fåglarnas häckningssäsong började. Utöver detta kommer anslutningsparkeringen vid Grankulla station och Björkgård station (främst på Esbosidan) att användas av entreprenören från och med början av april.

I Björkgård börjar byggarbetena med byggandet av en ny bro på södra sidan av banan. På norra sidan av banan byggs en egen ny bro för Kustbanan för gång- och cykeltrafik. Också tunneln och rutterna till stationen ska förnyas med bland annat ny hiss och nytt trapphus. En ny anslutningsparkering kommer också att byggas.

Ändringar i trafikarrangemangen från maj 2024 till hösten 2025

  • Fordonstrafiken styrs av trafikljus i båda ändarna av Bredaporten.
  • Gång- och cykelvägen under bangården växlar mellan den östra och västra sidan av Bredaporten, beroende på vilken fas arbetet befinner sig i. Den aktuella rutten är markerad i terrängen med hjälp av skyltar och kartor.
  • Ersättande rutter till Björkgårds järnvägsstation är markerade i terrängen. Tåg från båda riktningarna stannar vid östra ändan av perrongen.
  • Parkeringen vid Björkgårds järnvägsstation kommer att vara stängd medan arbetet pågår från och med april.
  • Gångvägen längs med banan mellan Björkgårds järnvägsstation och Brandkårsgränden stängs från och med april.

Från och med april genomförs även jordtransporter mellan Björkgård och Brandkårsgränden.

Ett infotillfälle för områdesentreprenaden 3 (Björkgårsområdet österut) ordnas 9.4 kl. 17–19 på Omnia, Lövkullavägen 1 C, Esbo. Tillfället är öppet för alla boende i området, markägare och andra intresserade.