Takaisin ajankohtaisiin
2.4.2024 | Kaupunkirata

Espoon kaupunkiradan työt ovat alkaneet näkymään katuverkolla ja asemien tuntumassa urakoitsijoiden alkaessa rakentamisen valmistelevilla töillä. Ensimmäisten töiden joukossa olivat urakkaan kuuluvat ennalta määritetyt ja välttämättömät puunkaadot muun muassa Helsingintien varrella. Nämä tehtiin ennen lintujen pesimäkauden alkamista. Tämän lisäksi myös Kauniaisten aseman liityntäpysäköintialue sekä huhtikuun alussa Koivuhovin aseman liityntäpysäköintialue (pääosin Espoon puolella) tulevat urakan käyttöön.

Koivuhovissa tullaan aloittamaan radan eteläpuolella uuden sillan rakennustyöt. Radan pohjoispuolelle tulee uusi silta Rantaradan Baanaa varten. Alikulkua ja yhteyksiä asemalle uudistetaamn muun muassa hissiyhteydellä ja uudella porraskuilulla. Alueelle rakennetaan myös uusi liityntäpysäköintialue.

Liikennejärjestelymuutokset toukokuusta 2024 syksyyn 2025

  • Ajoneuvoliikenteelle on liikennevalo-ohjaus Bredanportin molemmissa päissä. 
  • Jalankulun ja pyöräilyn reitti ratapihan ali kulkee vaihdellen Bredanportin itä- tai länsipuolella työvaiheen mukaan. Voimassa oleva reitti on opastettu maastossa opastein ja kartoin.
  • Korvaavat reitit Koivuhovin juna-asemalle on opastettu maastossa. Junat pysähtyvät molemmista suunnista laiturin itäpäädyssä.
  • Koivuhovin juna-aseman pysäköintialue poistuu käytöstä työmaan ajaksi huhtikuun alusta alkaen.
  • Koivuhovin juna-aseman ja Palokunnankujan välinen, radan vierellä kulkeva jalankulun reitti suljetaan huhtikuusta alkaen.

Huhtikuusta alkaen Koivuhovin ja Palokunnankujan välillä suoritetaan myös maanajoja.

Muistutuksena Kauniaisten kaupungin alueella toteutettava alueurakka 3:n (Koivuhovin alue itäänpäin) tiedotustilaisuus järjestetään 9.4. klo 17–19, paikassa Omnia, Lehtimäentie 1 C, Espoo. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.