Tillbaka till aktuellt
22.6.2023 | Medborgarinstitutet

Sommaren medför ändringar i stadens tjänster och öppettider. Till exempel är stadshuset och stadens telefonväxel stängda hela juli. De personer som då är på jobb når du per telefon eller e-post, och man ska på förhand komma överens om besök. När stadshuset är stängt kan du inte heller få eller ladda HRT-busskort i infon.

Via länkarna nedan kommer du våra verksamheters information om öppettider och tidtabeller:

Sote-tjänster

Stadshusets dörrar och telefonväxel är stängda i juli

Kom överens om besök på förhand. Enheterna betjänar enligt följande:

STADSHUSETS INFO betjänar på numret 050 527 5017

BOENDERÅDGIVNINGEN är stängd.

BYGGANDSTILLSYNEN
– Besök ska kommas överens om på förhand, tfn 050 411 1707
– Byggnadstillsynen i Grankulla förrättar inte syner eller inledande möten

MARKANVÄNDNINGEN
– Markanvändningens kundservice 3–28.7. Må–fre kl. 9–14.30, tfn 050 411 1961
– Utmärkningar av byggnader i terrängen, lägessyner mm. görs ej

MILJÖENHETEN är stängd 7.7–8.8.

RESEKORT
– skrivs inte ut i stadshuset. Närmaste serviceställe i köpcentrum Sellos bibliotek. Info www.hsl.fi. Närmaste kortladdningsplats är i R-kiosken i köpcentrum Grani.

SMÅBARNSPEDAGOGIKENS SERVICEHANDLEDNING, tfn 050 363 6343

SKOLBYRÅN och skolornas kanslier hålls stängda

KULTUR- OCH IDROTTSBYRÅERNA är stängda

Från och med måndagen 31.7 är stadshuset och telefonväxeln öppna normalt från kl. 8.00.