Tillbaka till aktuellt
17.4.2023 | Miljö

Insamlingsbilarna stannar i Grankulla måndagen 24 och tisdagen den 25 april. De tar gratis emot tre typer av avfall från hushåll: farligt avfall från hemmen, elapparater och metallskrot.

Sortti-insamlingsbilarna tar endast emot: 
– Farligt avfall såsom målarfärger, lacker och murbruk, frätande kemikalier, motorolja och bensin, lösningsmedel och frätande kemikalier, gödselmedel samt ackumulatorer och batterier. Mera vardagliga produkter som också räknas som farligt avfall är till exempel hårspray, nagellack och parfym.
– Elektronik och elapparater såsom tvättmaskiner, tv-apparater, kaffebryggare, telefoner och datorer.
– Hemmets metallskrot, som stekpannor, torkställningar, trasiga cyklar och annat större metallavfall som inte kan sorteras i fastighetens små metallbehållare eller Rinki-ekopunkter.

Sortti-insamlingsbilarna i Grankulla

  • 24.4. kl. 17.40–18.10 Stadshusets P-område
  • 25.4. kl. 17.40–18.10 Gamla Åbovägen, Arbetarkademins P-område
  • 25.4. kl. 18.20–18.50 Kasabergsvägen/Stenbergsvägen, P-området
  • 25.4. kl. 19.40–20.10 Gamla Åbovägen 42, Ishallens P-område

Hjälp med sorteringen får du från HRM:s avfallsguide och en miljörådgivare som finns på plats. Metallavfall och elapparater återvinns och återanvänds som råvaror i nya produkter. Det farliga avfallet behandlas och görs ofarligt eller återvinns. Det får aldrig sorteras som blandavfall eller släppas ut i naturen eller i avloppet.

Läs mer om Sortti-bilarna och insamlingen på HSY:s sidor.