Tillbaka till aktuellt
29.12.2022 | Västra Nylands välfärdsområde

Servicen ges på samma ställen som tidigare i Grankulla. E-postadresserna ändras vid årsskiftet (fornamn.efternamn@luvn.fi) och telefonnumren ändras stegvis. Under övergångsperioden hittar du uppgifterna om social- och hälsovården fortfarande också på Grankullas webbplats. Bekanta dig med Västra Nylands välfärdsområdes webbplats www.luvn.fi/sv

Kundtjänst och växel

Västra Nylands välfärdsområdes kundtjänst och växel betjänar från och med 2.1.2023 på telefonnumret 029 151 2000, vardagar kl. 8–16. Du når också kundtjänsten per e-post på info@luvn.fi.

Senior-info

Senior-info har öppet vardagar kl. 9–15, tfn 029 1512 270 eller seniori-info.ita@luvn.fi.
Läs mer om tjänsten på Västra Nyland välfärdsområdes sidor.

Servicepunkter

Västra Nylands välfärdsområdes servicepunkter finns i Esbo och Kyrkslätt. Stadshusets info är inte en servicepunkt. Läs mer om servicepunkterna på Västra Nyland välfärdsområdes sidor (på finska).

Ge respons

Du kan ge respons om social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets tjänster via luvn.fi-webbplatsens responstjänst (på finska).

Uppdaterad 9.1.2023