Tillbaka till aktuellt
12.10.2022 | Miljö
Pojke som läser en bok i ficklampans sken under täcket och texten "Snäppet mindre hemelektronik".

Grankulla stad deltar i statsförvaltningens kampanj Snäppet svalare. Staden utmanar alla granibor att spara energi och schemalägga sin energianvändning så att det under vintern finns tillräckligt med el och att man kan undvika eventuella strömavbrott.

Bekanta dig med olika effektiva energispartips på kampanjsidorna och dela dem till exempel inom ditt husbolag, med grannar och med din familj!

HRM:s Klimatinfo (på finska) sköter energirådgivningen för invånarna i huvudstadsregionen. Bekanta dig med Klimatinfos spartips, du kan även kontakta rådgivarna direkt. Klimatinfos tjänster är gratis! Att spara energi är också en klimatåtgärd. 

Man som vilar på soffan och texten "Snäppet lägre rumstemperatur. Även om det ibland blir kyligare, kan vi ta det lugnt och hålla huvudet kallt. Så att energin räcker till för oss alla." och "Sänk temperaturen med en grad och spara energi. Mer energispartips på webbsidan astettaalemmas.fi/sv".

Staden sparar energi

På grund av stigande energikostnaderna vidtar staden åtgärder för att spara energi. Staden har redan beslutat sänka innetemperaturen i stadens fastigheter. Du läsa mer om andra åtgärder som redan påbörjats i samhällstekniska utskottets protokoll (13.9, på finska) eller i nyheten på webbplatsen (14.9).

Dessutom har kommuninvånarna fått komma med energispartips och åsikter via en enkät som tog slut 7.10. Kommentarerna behandlas i samhällstekniska utskottet i slutet av oktober och sedan ska stadsstyrelsen behandla och godkänna åtgärderna på sitt möte den sista oktober.