Tillbaka till aktuellt
14.9.2022

Samhällstekniska utskottet beslutade på tisdagen att staden omgående påbörjar en del av sparåtgärderna för att sänka energiförbrukningen. Utskottet beslutade tbl.a. om en sänkning av inomhustemperaturen i skolor och kontorslokaler.

Förutom dessa beslöts också följande åtgärder:

  • Fastigheternas temperaturer sänks till 19 grader
  • Simhallens bastur stängs delvis och den stora bassängens temperatur sänks
  • Ishallens sommaranvändning begränsas, planeras i samråd med Kultur- och fritidsutskottet
  • Fastigheternas gårdsbelysning optimeras
  • Fastigheternas luftväxlingstider optimeras och kan inledas men man ska reagera på användarrespons

Beslut om ytterligare åtgärder för att minska elförbrukningen är att vänta under hösten.

Utskottet beslutade också att sända förslaget om energibesparingar till alla andra utskott för kommentar och ber utskotten också identifiera såna tilläggsåtgärder med vilka man kan minska på mängden energi som går åt till värme. 

Kommentarerna behandlas i samhällstekniska utskottet i slutet av oktober och sedan ska stadsstyrelsen behandla och godkänna åtgärderna på sitt möte den sista oktober.

Läs utskottets beredning och beslut här (på finska)

Invånarna kan komma med förslag

Staden kommer inom kort att öppna en enkät på sin webbplats där invånarna kan komma med tips och idéer för att spara energi. 

Delta i enkäten här >