Tillbaka till aktuellt
24.1.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning

Innan julen publicerades de senaste nationella resultaten från skolhälsoenkäten. Respondenterna var elever i årskurs 4–5, 8–9 och studerande i årskurs 1 och 2 på gymnasiet förra våren. I svaren från elever som studerar vid skolorna i Grankulla finns det glädjeämnen och saker som vi tillsammans bör uppmärksamma.

Enkäten genomförs av Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten genomförs vartannat år. 

 Barnen och ungdomarna i Grankulla mår bra jämfört med resultaten för hela landet och upplever att de är viktiga inom familjen och skolgemenskapen. I Grankulla har ungdomarna också möjlighet till olika fritidssysselsättningar och deltagande i hobbyverksamhet är aktivt jämfört med andra kommuner. Användningen av nikotinprodukter och rusmedel har minskat jämfört med tidigare resultat även om användningen fortfarande är högre än i jämförelsekommunerna. När det gäller rusmedelsanvändning har särskilt en positiv inställning till rusmedel och minderåriga som skaffar rusmedel i den egna familjekretsen väckt oro. 

Bland de nya mer oroväckande resultaten finns upplevelserna av ensamhet bland barn i lågklasserna, problem som har samband med sinnesstämningen samt minskande andelen finskspråkiga flickor i lågklasserna som rör på sig minst en timme om dagen för fjärde året i rad.