Takaisin ajankohtaisiin
24.1.2024 | Varhaiskasvatus ja koulutus

Ennen joulua julkaistiin viimeisimmät valtakunnalliset kouluterveyskyselyn tulokset. Vastaajina olivat viime kevään 4.–5. luokkalaiset, 8.–9.luokkalaiset sekä 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat lukiosta. Kauniaisten koulussa opiskelevien oppilaiden vastauksissa on ilon aiheita sekä asioita, joihin meidän tulee yhdessä kiinnittää huomiota.  

Kyselyä toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kysely toteutetaan parittomina vuosina.   

Kauniaislaiset lapset ja nuoret voivat kansallisella tasolla hyvin ja he kokevat olevansa tärkeä osa perhettä ja kouluyhteisöä. Edelliseen mittauskertaan verrattuna moni huolta aiheuttanut asia on kääntynyt parempaan suuntaan. Nikotiinituotteiden ja päihteiden käyttö on vähentynyt edellisiin tuloksiin verrattuna, vaikka ovatkin edelleen suurempia kuin vertailukunnissa. Päihteidenkäyttöön liittyen erityistä huolta aiheuttavat myönteinen päihdekulttuuri sekä perhepiiristä saatavat päihteet alaikäisille. 

Uutena huolenaiheena nousee alakouluikäisten yksinäisyyden kokemukset, mielialaan liittyvät ongelmat sekä vähintään tunnin päivässä liikkuvien suomenkielisten alakouluikäisten tyttöjen määrän väheneminen jo neljättä vuotta peräkkäin.