Tillbaka till aktuellt
2.11.2023 | Kultur

Open Call till samarbetsevenemang på Nya Paviljongen under våren 2024.
Ansökningen är öppen 2.11–12.12.2023.
Ansökningsblanketten stängs 12.12.2023 kl. 23.55.

Grankulla stads kulturtjänster har som uppdrag att skapa förutsättningar för invånarna att utöva och uppleva kultur i Grankulla. Vi öppnar nu upp för produktionsansökningar som vi kommer att använda som grund för att genomföra innehåll tillsammans med konstfältet. Vi arbetar för gemenskap, delaktighet och jämlikhet. Vi vill erbjuda Grankullas invånare professionella och unika konstupplevelser.

Vi söker fyra nytänkande färdiga produktioner och framträdanden inom musik och scenkonst.

  • Kulturtjänsterna deltar i samarbetet med kostnaden för konsertsalen i Nya Paviljongen, hyran samt personal.
  • Samarbetet genomförs om ett datum för evenemanget som passar båda parterna hittas. 
  • Evenemangen ordnas på vardagar efter kl. 16 eller på veckosluten. 
  • Marknadsföringsansvaret ligger hos arrangören. Kulturtjänsterna kan lyfta upp evenemangen med material som arrangören förser dem med.
  • Arrangören ansvarar för biljettförsäljningen och får intäkterna från försäljningen.

Vi gör produktionsvalen utifrån dessa kriterier: 

  • Produktionen är i linje med Grankulla stads strategi, läs mer om den här
  • Produktionen är relevant, och angelägen för våra målgrupper. 
  • Produktionen är planerad enligt hög professionell standard. 
  • Produktionen lämpar sig för Nya Paviljongens scenområde och lokalens tekniska utrustning. 

En sakkunniggrupp bestående av Kulturtjänsternas personal (Gisela Montonen, Fredrik Waselius och Cecilia McMullen) gör produktionsvalen. De sökande får svar innan 12.1.2024. 

Om du har frågor angående tekniken kan du kontakta fredrik.waselius@grankulla.fi. Övriga frågor kan du skicka till cecilia.mcmullen@grankulla.fi och gisela.montonen@grankulla.fi.