Tillbaka till aktuellt
9.11.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona föreslår för statsrådet att restaurangbegränsningarna ska fortsätta efter den 15 november 2021. Dessutom borde restaurangernas öppettider begränsas mer än nu och utskänkningen avslutas tidigare än nu. Med hänsyn till den kommande festsäsongen borde också matrestaurangers begränsningar utvidgas genom att minska det största tillåtna antalet kundplatser samt deras öppettider begränsas.  

Behovet av sjukhusvård har ökat i huvudstadsregionen och specialsjukvårdens belastning har ökat. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona uppskattar att epidemins våglika natur, den långsammare ökningen i vaccinationstäckningen samt hotet av en starkare ökning av sjukhusbelastningen förutsätter nya inriktade och effektiva begränsningsåtgärder för att behärska epidemin.  

Restaurangbegränsningarna borde i princip vara i kraft över julen för att de ska kunna ha en inverkan på epidemins undulation och för att de inte ska avskaffas mitt under festsäsongen. 

Restaurangerna har möjlighet att befrias från begränsningarna genom att kräva coronapass av sina kunder. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona uppmuntrar restauranger att utnyttja coronapasset fullt ut redan inom de gällande begränsningarna.  

Nödvändigheten av att använda ansiktsmask betonas i synnerhet för ovaccinerade i alla offentliga lokaler inomhus och för hela befolkningen inom kollektivtrafiken och inomhus i lokaler där många människor vistas nära varandra.