Back to topical articles
9.11.2021 | Corona

The Metropolitan Area coronavirus coordination group proposes to the Finnish Government to extend the restrictions on the restaurant industry beyond 15 November 2021. The opening hours of restaurants should also be more restricted and serving alcohol should be stopped earlier than at present. With the forthcoming festive season in mind, the restrictions on restaurants serving food should also be extended by reducing the maximum number of seats allowed and narrowing the opening hours.  

The need for hospital care in the Metropolitan Area has increased as well as the burden on specialist care. The Metropolitan Area coronavirus coordination group assesses that the fluctuating nature of the epidemic, the slowing of the increase in vaccination coverage and the threat of a higher increase in hospital burden call for new targeted and effective containment measures to mitigate the epidemic.  

In principle, restrictions on the restaurant industry should remain in place over the Christmas season in order to influence the waves of the epidemic and not be lifted in the middle of the festive season. 

Restaurants have the possibility to waive the restrictions by requiring the COVID-19 passport from its customers. The Metropolitan Area coronavirus coordination group encourages restaurants to make full use of the COVID-19 passport within the existing restrictions.  

The need to wear a face mask is emphasised, especially for unvaccinated persons in all indoor public spaces and for the general population in public transport and indoor spaces where there are many people close to each other. 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää valtioneuvostolle ravintolarajoitusten jatkoa 15.11.2021 jälkeen. Ravintoloiden aukioloa tulisi lisäksi rajata nykyistä enemmän ja anniskelu lopettaa nykyistä aiemmin. Tuleva juhlakausi huomioon ottaen myös ruokaravintoloiden rajoituksia tulisi laajentaa asiakaspaikkojen suurinta sallittua määrää vähentämällä sekä aukioloaikoja kaventamalla.

Sairaalahoidon tarve pääkaupunkiseudulla on kasvanut ja erikoissairaanhoidon kuormitus on lisääntynyt. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä arvioi, että epidemian aaltoileva luonne, rokotuskattavuuden nousun hidastuminen sekä uhka sairaalakuormituksen voimakkaammasta noususta edellyttävät uusia kohdennettuja ja vaikutukseltaan tehokkaita rajoitustoimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi.

Ravintolarajoitusten tulisi lähtökohtaisesti olla voimassa joulun yli, jotta niillä voidaan vaikuttaa epidemian aaltoiluun ja jotta niitä ei purettaisi kesken juhlakauden.

Ravintoloilla on mahdollisuus vapautua rajoituksista edellyttämällä asiakkailtaan koronapassia. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kannustaa ravintoloita hyödyntämään koronapassia jo nykyisten rajoitusten puitteissa täysimääräisesti.