Tillbaka till aktuellt
16.12.2021

Kommuntekniken har skaffat nya ramlåsbara cykeltak till Grankulla tågstation intill taxihållplatsen. Cykeltaken monterades under vecka 50 och de har fått statsunderstöd inom Traficoms gång- och cykelinvesteringsprogram.

Cykeltaken är av hög kvalitet med ramlåsställ och är en synlig investering för att främja cyklingen i Grankulla. Cykeltaken har anskaffats i enlighet med målen för Grankulla stads cykelfrämjande program, vars ett av målen är att förbättra cyklingens attraktionskraft. En åtgärd för att öka attraktiviteten är utvecklingen av cykelparkeringar. Huvudmålet med programmet är också att öka andelen cykling i Grankulla med 15 % till år 2024.

Vi strävar att nå målet genom att förbättra förutsättningarna för cykling i staden som en helhet. Att främja cykling är också en del av Grankullas strategi att vara en grön och mobil stad. I framtiden kommer Baana, som byggs i anslutning till Esbo stadsbana, att avsevärt förbättra transportförbindelserna i Grankulla.

Mer information om cykling och användbara länkar finns på: https://www.kauniainen.fi/sv/boende-och-miljo/trafik/cykling/

De nya cykeltaken invid Grankulla station i december 2021.