Tillbaka till aktuellt
16.5.2023 | Kommunteknik
Leikkiturva Oy

Träbåten på nedre gården av Kasabergets park har tyvärr nått slutet av sin livslängd och har rivits. En ny båt med ännu mer mångsidiga lekfunktioner har byggts i stället för den gamla båten.

Båtens plastdelar är helt gjorda av återvunnet material. De gröna HDPE-panelerna är gjorda av återvunnet havsavfall, såsom plastrep och fiskenät, och kompositstolparna är gjorda av återvunnet konsumentavfall, främst plastbaserade textilier.

Välkommen att leka! Mer information om parken och parkens läge på stadens hemsida.

Kontakta oss

Emmi Silvennoinen

Stadsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik