Tillbaka till aktuellt
8.12.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att man vid privata tillställningar också följer beslutet som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 2 december 2021 om begränsningar gällande offentliga tillställningar. I huvudstadsregionen rekommenderas man att undvika privata tillställningar för fler än 20 personer inomhus eller ordna dem i lokaler där coronapass kan krävas av deltagarna.  

Smittornas incidens samt behovet av sjukhusvård har hållits på hög nivå i hela regionen. I det nuvarande epidemiläget anser koordineringsgruppen att begränsningarna som fastställts och rekommendationerna som getts för att behärska epidemin är nödvändiga. 

Intervallen mellan andra och tredje vaccindosen förkortas stegvis i huvudstadsregionen 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderade förra veckan att den tredje dosen av coronavaccin börjar erbjudas 5–6 månader efter den andra dosen. I huvudstadsregionen övergår man till intervallen på fem månader stegvis i takt med att kommunerna kan öka sin kapacitet för vaccinering.    

Man kan få den tredje dosen endast med tidsbokning. Det kan finnas skillnader mellan kommuner i fråga om när tidsbokningen öppnas.

Man vill inkludera den privata företagshälsovården i vaccinationen i stor utsträckning 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har fastställt riktlinjer om att det ska göras möjligt för den privata företagshälsovården att delta i att vaccinera medborgarna i stor utsträckning. Detta gäller såväl den första som den andra och tredje vaccindosen. Ärendet håller på att beredas. 

Verksamheten kommer att basera sig på ett separat samarbetsavtal. Samarbetsavtalet kommer att erbjudas till alla intresserade aktörer som tillhandahåller privata tjänster inom företagshälsovården.