Takaisin ajankohtaisiin
8.12.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että myös yksityistilaisuuksissa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2.12.2021 tekemää päätöstä yleisötilaisuusrajoituksista. Pääkaupunkiseudulla suositellaan välttämään sisätiloissa järjestettäviä yli 20 hengen yksityistilaisuuksia tai järjestämään ne tilassa, jossa osallistujilta voidaan edellyttää koronapassia.  
 
Tartuntojen ilmaantuvuus sekä sairaalahoidon tarve on pysynyt korkealla tasolla koko alueella. Tämänhetkisessä epidemiatilanteessa koronakoordinaatioryhmä pitää asetettuja rajoituksia ja annettuja suosituksia epidemian hillitsemiseksi välttämättöminä.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli viime viikolla, että kolmansia koronarokoteannoksia aletaan tarjota 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla siirrytään viiden kuukauden rokotusväliin porrastetusti sitä mukaa, kun rokottamisen kapasiteettia eri kunnissa on saatu lisättyä.   

Kolmansien rokotusten annosväliä aikaistetaan pääkaupunkiseudulla porrastetusti 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli viime viikolla, että kolmansia koronarokoteannoksia aletaan tarjota 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla siirrytään viiden kuukauden rokotusväliin porrastetusti sitä mukaa, kun rokottamisen kapasiteettia eri kunnissa on saatu lisättyä. 

Tällä hetkellä kolmannen rokotusannoksen voi saada aikaisintaan 5,5 kuukauden jälkeen toisesta annoksesta.  Kolmannen rokotuksen voi saada vain ajanvarauksella. Ajanvarauksen avautuminen voi vaihdella kuntakohtaisesti. 

Yksityinen työterveyshuolto halutaan laajasti mukaan rokottamiseen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että yksityisen työterveyshuollon laaja mukaantulo kansalaisten rokottamiseen mahdollistetaan. Tämä koskee niin ensimmäisiä, toisia kuin kolmansia rokotteita. Asia on parhaillaan valmistelussa. 

Toiminta tulee perustumaan erilliseen yhteistyösopimukseen. Yhteistyösopimusta tullaan tarjoamaan kaikille halukkaille yksityisiä työterveyspalveluja tuottaville toimijoille.