Tillbaka till aktuellt
18.1.2023

Som ett led i det arbetet godkände stadsfullmäktige redan förra våren en ny strategi för åren 2023–2030. Enligt den vision som definieras i strategin vill vi bygga ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt.

Strategins värderingar invånarfokus, öppenhet, gemenskap och jämlikhet samt klimatsmart och hållbart tänkande utgör den värdegrund och de byggklossar som det nya Grani består av.

För att konkretisera och visualisera den nya strategin har vi på basis av strategin låtit göra strategibilder och annat grafiskt material. Den övergripande strategibilden konkretiseras de tre strategitemana till en helhet; ett Grani med resurssmart verksamhet, som en trygg och grönskande fotgängarstad med fokus på invånarna.

För varje tema i strategin finns dessutom en egen strategibild. Under de kommande åren kommer Graniborna också att möta vår ekorrlogo och strategibilderna i olika sammanhang.