Takaisin ajankohtaisiin
18.1.2023

Valtuusto hyväksyi jo viime kesänä kaupungin uuden strategian vuosille 2023–2030. Uudessa strategissa määritellyn vision mukaan haluamme olla aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen ja monikulttuurinen Grani.

Strategian arvot asukaslähtöisyys, avoimuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä vastuullisuus ja kestävyys muodostavat arvopohjan ja rakennuspalikat, joiden pohjalta uusi Grani rakennetaan.

Uuden strategian konkretisoimiseksi ja visualisoimiseksi olemme työstäneet uusia strategiakuvia ja muuta graafista materiaalia. Kokonaisvaltaisessa strategiakuvassa konkretisoituu kolme strategiateemaa kokonaisuudeksi; Grani, joka on resurssiviisaan toiminnan kaupunki sekä turvallinen ja vihreä kävelykaupunki, jossa kuntalainen on keskiössä.

Strategian jokaiselle teemalle on lisäksi laadittu oma strategiakuvansa. Tulevina vuosina kauniaislaiset tulevat kohtaamaan myös uuden oravalogon ja strategiakuvat eri yhteyksissä.