Tillbaka till aktuellt
11.6.2021

Vi publicerar en lägesrapport veckovis med information om coronaläget och hur det påverkar stadens verksamhet. Rapporterna publiceras om fredagar ifall inget akut informationsbehov dyker upp mellan rapporterna.

Social- och hälsovården
I huvudstadsregionen och i Grankulla har coronaepidemin tack vare begränsningsåtgärder de senaste veckorna minskat något. Huvudstadsregionen befinner sig nu i accelereringsfasen. Sammanlagt har 234 personer i Grankulla haft coronavirussmittan.

Vaccineringstäckingen förbättras hela tiden. Nu har 52% av invånarna i Grankulla fått första vaccindosen då motsvarande siffra i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 49%.

Information om vaccineringen får du på Coronavaccinering– sidan.

Äldreomsorgen – Villa Breda
Säkerhetsåtgärderna fortsätter som tidigare i Villa Breda och gällande besöken hos de inneboende följer vi fortfarande specialarrangemang. Personalen i Villa Breda och de boende ska använda munskydd.

Servicerådgivningen för äldre hjälper bl.a. i frågor som gäller stöd för hemmaboende och mobilitet mm. Man får svar på frågor tfn. 050 411 9268 (må-fre kl. 8-16).

Bildningen
Sedan huvudstadsregionen gick in spridningsskedet har Grankulla haft ett nära samarbete med de andra städerna i huvudstadsregionen. De restriktioner och rekommendationer som vi följer är alltså gemensamma för hela huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens samordningsgrupp beslutade 27.5.2021 om restriktionerna.

Småbarnspedagogik
Daghemmen är öppna som vanligt. Småbarnspedagogikens personal använder inomhus munskydd i mån av möjlighet. Förskolegrupperna kan återinleda simundervisningen enligt hur det passar in i gruppernas program.

Vi vädjar till alla familjer att barn med symtom inte förs till daghemmen. Vi ber också alla som besöker enheterna att använda munskydd.

Öppna familjeverksamheten har återinletts 3.6 som uteverksamhet för max. 50 personer åt gången.

Grundläggande undervisning
Skolorna har inlett sitt sommarlov.
Alla stadens skolor har återgått till närundervisning för alla. Skolornas vårfest ordnas klassvis. För åk 9 kan en gemensam våravslutning ordnas, med samma villkor som för studentdimissionen.

Gymnasieundervisning
Gymnasierna har inlett sitt sommarlov.

Fritidsverksamheten
De offentliga lokalerna är delvis stängda. Ungdomsutrymmet i stadshuset håller fortsättningsvis stängt (mer om ungdomsverksamheten nedan).

Biblioteket är öppet med begränsat besökarantal. Bibliotekets meröppet öppnar tidigast fr.o.m. 15.6.

Medborgarinstitutet ordnar verksamhet på distans eller som närundervisning.

Hobbyverksamhet utomhus för personer som är 20 år och yngre ska genomföras utifrån de hälsosäkerhetsanvisningar som redan tidigare använts.

Hobbyverksamhet för vuxna utomhus tillåten utifrån de hälsosäkerhetsanvisningar som redan tidigare använts för barn. Motionshobbyn inomhus är dock fortsättningsvis förbjudna.

Uppträdanden och evenemang kan ordnas enligt regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar och hälsosäkerhetsanvisningar. Matcher, tävlingar och turneringar får ordnas utomhus för personer 20 år och yngre. Tävlings- och elitidrottens tränings- och tävlingsmöjligheter tryggas i enlighet med tidigare bestämmelser.

I verksamheten ska följande principer följas:
Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan. Lokalerna öppnas endast för reserverade turer, inte för fritt bruk.

I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén. Brott mot myndighetsanvisningarna kan leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.

Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda skydd. Användning av munskydd krävs hela tiden förutom under idrottsprestationen.

Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.

Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.

Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.

Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till absolut nödvändigt bruk.
Föräldrar och andra som följer barn till hobbyverksamheten kommer inte inomhus. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Simhallen är öppen med begränsat besökarantal.

Grankulla musikinstitut och bildkonstskolan planerar verksamhet enligt dessa riktlinjer och får närmare anvisningar av stadens kulturtjänster.

Vi rekommenderar också starkt att privata aktörer följer samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet. .

Ungdomsutrymmet hålls tillsvidare stängt, men ungdomsledarna patrullerar i stadsmiljön och träffar unga i grupper på max tio personer. Verksamheten riktas särskilt till de ungdomar vars välbefinnande man oroar sig över. Virtuell verksamhet ordnas också.

Föreningarnas hus Villa Junghans används för massvaccinering. Staden erbjuder i mån av möjlighet ersättande lokaler för dem som har verksamhet där. Föreningarna har informerats om detta.

Övrigt
Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus är fortsättningsvisr förbjudna.Vi rekommenderar att närkontakter begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att andra privata sammankomster eller familjeträffar inte ordnas.

Samhällsteknik
Samhällstekniken sköter normala uppgifter i miljön, på gator och i parker samt stadens fastigheter och andra säsongbetonade arbeten.

Allmän förvaltning
Stadshuset är öppet och vi sköter absolut nödvändiga kundbesök vardagar kl. 8 – 15.45. Ring gärna först och kom överens om besök eller kontakta infodisken per telefon för att komma in, tfn 050 411 6415.

Resekortstjänsten är i bruk enligt ovanstående men inte längre under kvällstid.
Närmaste serviceställe är R-Kiosken i köpcentret. Använd gärna HRT:s app och e-tjänster för att ladda resetid.

Stadens anställda följer rekommendationerna och många jobbar på distans. Kontakta dem först per e-post eller telefon. Kontaktuppgifter finns på stadens webbplats www.grankulla.fi.