Kontaktuppgifter

Grankulla stads rådgivning om coronavirus

Rådgivning (tidsbokning för coronatest också på webben). Per telefon vardagar kl. 8.00-16.00.(återuppringning)

Grankulla stads smittskyddsteam kontaktar personligen arbetstagare inom social- och hälsovården och äldre personer som har blivit smittade. Andra personer som har blivit coronasmittade eller deras vårdnadshavare får ett sms. Beslut om karantän fattas inte längre.

Anvisningarna 24.1.2022

1 Om du får ett positivt testresultat från ett hemtest eller från ett officiellt coronavirustest inom hälso- och sjukvården

Stanna hemma tills du varit symptomfri* i två dygn och det gått minst 5 dygn sedan symptomen började. Den dag då symtomen började är dag 0, så om dina symtom började t.ex. på måndag ska du stanna hemma ännu till lördagen samma vecka. Då du återvänder till jobbet, rekommenderar vi att du utanför hemmat använder FFP2-ansiktsmask utan utandningsventil och håller kaffe- och lunchpauserna ensam, tills det gått 10 dygn sedan symptomen började. Avtala om sjukledighet med din arbetsgivare.

*Symptomfri= ingen feber och övriga symptom klart minskat. Ändringar i lukt- och smaksinnet eller lindrig rethosta ger inte orsakatt fortsätta att undvika kontakter.

Om du har besvärliga symtom eller symtomen blir sämre ring hälsostationen tfn 09 8789 1300 (må–fr kl. 8–16, återuppringning). Jourhjälpen på tfn 116 117. Vid livshotande situationer, ring 112.

Om du fått ett positivt testresultat och du är fullständigt symptomfri ska du stanna hemma i fem dygn och komma överens om distansjobb eller andra arrangemang med din förman, så att smittan inte sprids på jobbet och leder till talrika och samtida sjukfrånvaron.

Du får till exempel inte

 • gå till arbetsplatsen, gå till skolan eller studieplatsen
 • besöka restauranger, butiker, köpcenter, kyrkor, moskéer eller andra offentliga lokaler eller gå till en teater, biograf, restaurang eller bar
 • besöka simhallen eller andra liknande lokaler för motion och idrott eller besöka andra hobbyplatser
 • resa med kollektiva trafikmedel, såsom tåg eller buss, eller med taxi
 • anlita en städare eller någon annan utomstående arbetskraft i hemmet. Bjud inte hem gäster.

Du får endast ha att göra med personer som bor i samma hushåll med dig. Om de andra ännu inte konstaterats ha coronavirussjukdomen kan du försöka hålla så mycket avstånd som möjligt till dem till exempel genom att sova och äta separat från dem.

Be att någon annan sköter dina matuppköp och apoteksbesök. Du kan också beställa matleverans hem via webben eller per telefon från många affärer eller restauranger. För apotekbesöken kan du också på webben ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden. Om du inte har någon som kan hämta dina uppköp eller om du inte kan beställa hemleverans, kontakta vuxensocialarbetet i Grankulla: kauniaisten.sosiaalipalvelut@kauniainen.fi.

Om du har risk för blodproppar och du har fått ett positivt testresultat, ring hälsostationen Coronavirussjukdomen (covid-19) omfattar en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden, som du kan få på hälsostationen. Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering. Gör en bedömning på HUS webbsidan. Om du har en förhöjd risk ta kontakt via Maisa.fi eller ring hälsostationen tfn 09 8789 1300 (må–fr kl. 8–16, återuppringning).

2 Om du bor i samma hushåll med en person med coronavirussmitta eller om du annars har varit i nära kontakt med någon som blivit smittad

 • Om du har symtom agera på samma sätt som om du hade fått ett positivt resultat i ett officiellt test. Vi rekommenderar också att du gör ett hemtest.
 • För symtomfria personer rekommenderas två hemtester med tre dagars mellanrum. Testerna bör vara avsedda för symtomfria personer.
  • Arbeta på distans om möjligt. Om du är helt symtomfri och inte har fått ett positivt testresultat, kan du gå till arbetet om distansarbete inte kan ordnas. Använd ansiktsskydd och undvik nära kontakter på arbetsplatsen.
  • Undvik kontakter utanför hemmet så långt som möjligt, tills det gått fem dygn sedan den som insjuknat fått de första symtomen. Till exempel rekommenderas att du inte deltar i hobbyer eller gör eller tar emot besök.
   • Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas de fem dygnen från att den sist insjuknade personens symtom börjat.
  • Använd ansiktsskydd utanför hemmet (andningsskydd av typ FFP2 utan ventil eller kirurgiskt mun-nässkydd).
  • Ett symtomfritt barn, som inte har fått ett positivt testresultat, kan gå till skolan eller daghemmet. Om du får symtom agera enligt de ovanstående anvisningarna.