Om du misstänker du att du blivit smittad av coronavirus

Grankulla stads rådgivning om coronavirus

Boka tid för coronatest www.koronabotti.hus.fi/sv. Per telefon vardagar kl. 8.00-16.00.

Jourhjälpen

24/7. Välj 2 – rådgivning om coronavirus och bokning av tid för test.

Om du misstänker att du blivit smittad, gör så här! Gör en symtombedömning i tjänsten koronabotti.hus.fi och följ anvisningarna du får. Du boka tid för coronatest för dig själv eller någon annan via Koronabotti. I tjänsten får du dessutom anvisningar om egenvård och andra råd.

 • Kriterierna for coronatestning i Nyland har ändrats 9.9.2021
 • Intyg över resultat från HUS coronatest. Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg på engelska över ett negativt resultat från coronatest i tjänsten MinCoronainfo För att logga in på tjänsten behöver du bankkoder eller mobilcertifikat.  
 • NYTT! I tjänsten MinCoronainfo.fi (koronatietoni.fi) kan du anmäla exponerade platser och personer till smittspårarna om du har fått ett positivt coronaprovsvar och du har blivit instruerad att registrera utsatta personer.
  • Via tjänsten kan du ge uppgifter om de platser och personer som du misstänker att du har utsatt för coronaviruset. När du har angett och skickat uppgifterna kommer smittspårarna i din hemkommun att se dem.
  • Smittspåraren går igenom de anmälda uppgifterna med dig så snart som möjligt. De uppgifter som du har anmält behandlas som bekräftade exponeringar först efter den yrkesutbildade personen har godkänt dem och därefter kommer fortsatta åtgärder att vidtas.
 • Avgiftsfritt coronatest också för personer som reser in i Finland Personer som anländer till Finland har rätt till ett avgiftsfritt coronatest också om de inte har symtom. Du kan boka tid via tjänsten FINENTRY, kommunens telefontjänst eller (om du har ett finländskt personnummer) via tjänsten Koronabotti
Kuva vihreästä koronaviruksesta

Boka tid för coronavaccinering

Hur coronavaccineringen framskrider i Grankulla

Bakom länken nedan uppdateras vaccineringsläget dagligen på THL:s sidor.

I Grankulla följer vi THL:s recommendation gällande vaccinationsordningen. I Grankulla används tre olika coronavirusvaccin:  Pfizer-BioNTech Comirnaty, AstraZeneca Covid-19 och Moderna Spikevax. Vaccineringsplatsen för grankullabor är Villa Junghans, Leagränden 4, 02700 Grankulla. Villa Junghans används för vaccinering till slutet av 2021. Ta med identitetsbevis.

Med Pfizer-BioNTechs vaccin vaccineras

 • 20-åringar och äldre (2001 eller tidigare födda) 
 • 16–19-åringars tidsbokning öppnade 7.7 kl. 12. Den som vaccineras ska ha fyllt 16 då bokningen görs.
 • 12–15-åringar i riskgrupp 1 och 2, vaccineringsbokningen öppnade ons 30.6. kl. 8. Den som vaccineras ska ha fyllt 12 då bokningen görs.
 • 16–64-åringar i riskgrupp 1 och 2 (1957–2005) (bör ha fyllt 16 vid vaccinationstidpunkten)
 • 65–69-åringar, också de som hör till riskigrupp 1 och 2 (1952–1956) (bokning via koronarokotusaika.fi/sv)

Med AstraZenecas vaccin vaccineras

 • 65–69-åringar, också de som hör till riskgrupp 1 och 2 (1952–1956) (bokning per telefon)

Med Modernas vaccin vaccineras

 • 12–15-åringar enligt klass och skola utgående från en separat tisdplan från och med vecka 32. Den som vaccineras ska ha fyllt 12 år då vaccineringen tas. Mer information: nyheten på webbsidan 6.8 och på Wilma.

Boostervaccinet

Intervallet mellan vaccindoserna kan förkortas till 6 veckor i Grankulla

Enligt THL:s anvisningar kan kommunerna enligt övervägande minska intervallet mellan den första och den andra dosen av coronavaccinet till sex veckor. Detta är nu möjligt också i Grankulla. Du kan backa eller ändra tiden på koronarokotusaika.fi eller ringa till Grankullas coronarådgivning: tel. 09 584 43032 (på svenska) eller 09 584 43031 (på finska) må–fre kl. 8.00–16.00 (återuppringing). Detta gäller både tider som redan bokats och nya tider.

THL gav 18.5.2021 en rekommendation, att de som fyllt 65, som fått AstraZeneca-vaccinet som 1. dos också ska ta samma vaccin som andra dos, ifall inga medicinska hinder för användningen av vaccinpreparatet ifråga har uppdagats.

 • Den som vaccineras kan också vägra att ta andra dosen av AstraZenecas vaccin. Då ska den som vaccineras själv avboka den tidigare bokade påfyllnadstiden och boka in en ny tid på coronavaccinbokning.fi tjänsten. Då används Pfizer-BioNTechin vaccinet. Det kan förlänga dosintervallet med 1-3 veckor eftersom vaccinmängderna är begränsade.
 • Det går inte att byta vaccin på vaccineringsstället Villa Junghans, eftersom varje vaccindos reserveras för dem som har bokad tid.
 • Enligt THL:n kan användandet av olika vaccin orsaka något mer reaktioner, såsom feber, muskelvärk och trötthet, för personen men symptomen går över på några dagar.

För alla andra grupper i Grankulla används Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin.

Riskgrupper

THL har utarbetat en lista över underliggande sjukdomar genom att höra den nationella vaccinexpertgruppen KRAR. Utifrån denna lista bestäms ordningen för vaccineringen av dem som är under 70 år och lider av olika underliggande sjukdomar. 

Du som tillhör riskgrupp 1 eller 2: för att bevisa att du har rätt till vaccin ska du ta med t.ex. 

 • ditt FPA-kort, om kortet visar att du har rätt till en medicinersättning för riskgruppen
 • en utskriven kopia, skärmdump eller ett foto av din diagnos eller din medicinlista i tjänsten Mina Kanta-sidor
 • en kopia av ett tidigare läkarbesök med en diagnos som visar att du tillhör riskgruppen

Coronavaccinering av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och
sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och
utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns
självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet: Vårdnadshavarens samtycke till coronavirusvaccination av ungdomar