Kontaktuppgifter

Grankulla stads rådgivning om coronavirus

Rådgivning (tidsbokning för coronatest också på webben). Per telefon vardagar kl. 8.00-16.00.(återuppringning)

Anvisningar för personer med coronavirussmitta och personer som exponerats för coronaviruset

 • Om du är allmänt frisk och har lindriga luftvägssymtom och i stort sett mår bra, behöver du i allmänhet inte kontakta hälsovården eller söka dig till hälsovårdens coronavirustest. Vi rekommenderar att du gör ett hemtest.
 • Också om ditt hemtest är negativt är det viktigt att du undviker kontakter i minst fem dygn om du har symtom. Om symtomen pågår längre än tre dygn rekommenderar vi att du undviker kontakter tills du varit symtomfri i minst två dygn.
 • Om ditt hemtest är positivt behöver resultatet vanligtvis inte bekräftas med ett test som görs av hälsovården.

När ska jag uppsöka hälsovårdens coronatesting?

Uppsök hälsovårdens coronatestning endast i det fall att du har symtom som tyder på coronavirussmitta och om du dessutom

 • du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av ålder, sjukdom eller medicinering  
 • du är gravid 
 • du har betydande riskfaktorer för blodpropp (se riskfaktorerna på HUS webbplats)
 • av barn under 12 år tas ett coronavirustest om de har lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion, och
  • barnet hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering
  • i samma hushåll som barnet bor eller regelbundet träffar personer som fyllt 16 år och som hör till familje- eller närståendekretsen och som inte har fullt vaccinationsskydd eller som har ett bristfälligt immunskydd mot corona eller
  • om barnets symtom kräver ett test enligt läkarens bedömning.
 • varken blivit vaccinerad mot coronaviruset eller insjuknat i coronavirussjukdomen
 • är anställd inom social- och hälsovården och arbetar i omedelbar kontakt med klienter eller patienter
 • är anställd inom omsorgstjänsterna eller funktionshinderservicen
 • en yrkesperson inom hälsovården uppmanat dig att låta testa dig.

Om du behöver ett officiellt testresultat, boka ett test via koronabotti.hus.fi/sv/(länk).

1 Om du får ett positivt testresultat från ett hemtest eller från ett officiellt coronavirustest inom hälso- och sjukvården

Stanna hemma tills du varit symptomfri* i två dygn och det gått minst 5 dygn sedan symptomen började. Den dag då symtomen började är dag 0, så om dina symtom började t.ex. på måndag ska du stanna hemma ännu till lördagen samma vecka. Avtala om sjukledighet med din arbetsgivare. FPA dagpenning vid smittsam sjukdom

*Symptomfri= ingen feber och övriga symptom klart minskat. Ändringar i lukt- och smaksinnet eller lindrig rethosta ger inte orsakatt fortsätta att undvika kontakter.

Om du har besvärliga symtom eller symtomen blir sämre ta kontakt till hälsostationen via Maisa.fi eller tfn 09 8789 1300 (må–fr kl. 8–16, återuppringning). Jourhjälpen på tfn 116 117. Vid livshotande situationer, ring 112.

Om du fått ett positivt testresultat och du är fullständigt symptomfri ska du stanna hemma i fem dygn och komma överens om distansjobb eller andra arrangemang med din förman, så att smittan inte sprids på jobbet och leder till talrika och samtida sjukfrånvaron.

Coronavirussjukdomen (covid-19) omfattar en förhöjd risk för trombos (blodproppar)

Gör en bedömning på HUS webbsidan. En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden, som du kan få på hälsostationen. Om du har en förhöjd risk ta kontakt till hälsostationen via Maisa.fi eller eller tfn 09 8789 1300 (må–fr kl. 8–16, återuppringning).

Coronavirusläkemedlet Paxlovid

Läkemedlet Paxlovid kan användas för att hindra coronaviruset från att föröka i kroppen. Läs här vem kan få läkemedlet och hur man använder den.

Du får till exempel inte

 • gå till arbetsplatsen, gå till skolan eller studieplatsen
 • besöka restauranger, butiker, köpcenter, kyrkor, moskéer eller andra offentliga lokaler eller gå till en teater, biograf, restaurang eller bar
 • besöka simhallen eller andra liknande lokaler för motion och idrott eller besöka andra hobbyplatser
 • resa med kollektiva trafikmedel, såsom tåg eller buss, eller med taxi
 • anlita en städare eller någon annan utomstående arbetskraft i hemmet. Bjud inte hem gäster.

Du får endast ha att göra med personer som bor i samma hushåll med dig. Om de andra ännu inte konstaterats ha coronavirussjukdomen kan du försöka hålla så mycket avstånd som möjligt till dem till exempel genom att sova och äta separat från dem.

Be att någon annan sköter dina matuppköp och apoteksbesök. Du kan också beställa matleverans hem via webben eller per telefon från många affärer eller restauranger. För apotekbesöken kan du också på webben ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden. Om du inte har någon som kan hämta dina uppköp eller om du inte kan beställa hemleverans, kontakta vuxensocialarbetet i Grankulla: kauniaisten.sosiaalipalvelut@kauniainen.fi.

För vem ska jag berätta att jag insjuknat?

Berätta om att du insjuknat för personer med vilka du varit i nära kontakt medan du haft symtom och två dygn före symtomen började. Be att de som blivit exponerade frivilligt ska undvika kontakter i fem dagar efter att ni senast träffats och att följa anvisningarna nedan.

Om ett barn eller en ung person insjuknar ska detta meddelas också till skolan eller småbarnspedagogiken.

2 Om du bor i samma hushåll med en person med coronavirussmitta eller om du annars har varit i nära kontakt med någon som blivit smittad

 • Om du har symtom agera på samma sätt som om du hade fått ett positivt resultat i ett officiellt test. Vi rekommenderar också att du gör ett hemtest.
 • För symtomfria personer rekommenderas två hemtester med tre dagars mellanrum. Testerna bör vara avsedda för symtomfria personer.
  • Arbeta på distans om möjligt. Om du är helt symtomfri och inte har fått ett positivt testresultat, kan du gå till arbetet om distansarbete inte kan ordnas. Använd ansiktsskydd och undvik nära kontakter på arbetsplatsen.
  • Undvik kontakter utanför hemmet så långt som möjligt, tills det gått fem dygn sedan den som insjuknat fått de första symtomen. Till exempel rekommenderas att du inte deltar i hobbyer eller gör eller tar emot besök.
   • Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas de fem dygnen från att den sist insjuknade personens symtom börjat.
  • Använd ansiktsskydd utanför hemmet (andningsskydd av typ FFP2 utan ventil eller kirurgiskt mun-nässkydd).
  • Ett symtomfritt barn, som inte har fått ett positivt testresultat, kan gå till skolan eller daghemmet. Om du får symtom agera enligt de ovanstående anvisningarna.  
https://www.youtube.com/watch?v=oQRLPLAZn6s&list=PLV8_D7-jawHTWrzzYBYCusszziboIBQht&index=1