Kontaktuppgifter

Grankulla stads rådgivning om coronavirus

Rådgivning (tidsbokning för coronatest också på webben). Per telefon vardagar kl. 8.00-16.00.(återuppringning)

På grund av överbelastningen i smittskyddsenheten i Grankulla skickar vi textmeddelande till de patienter som har konstaterats ha coronasmitta eller till deras vårdnadshavare. Vi strävar fortfarande efter att personligen kontakta arbetstagare inom social- och hälsovården och äldre personer som har konstaterats ha coronasmitta.

Ring jourhjälpen, tfn 116 117, om du har symtom på covid som du inte klarar hemma. På jourhjälpen bedömer vi ditt behov av vård enligt dina symtom och hur du mår, och vi ger dig anvisningar om var du ska söka vård när du behöver det. Kontakta hälsostationen under tjänstetid.

Jourhjälpen sköter inte följande covid-/coronarelaterade ärenden: bokning av coronatest, svar på coronatest, sjukintyg eller karantänsbeslut, bokning av vaccinationstider, frågor om coronaintyg eller coronapass. 

Anvisningar för dig som insjuknat i covid-19 och för dig som exponerats för coronaviruset 14.1.2022

Följ de här anvisningarna om du får ett positivt testresultat från ett hemtest eller från ett officiellt coronavirustest inom hälso- och sjukvården. Läs anvisningarna för vård hemma Anvisningar om egenvård av covid-19 (Institutet för hälsa och välfärd, THL)

Om du inte mår bra, kontakta vid behov hälso- och sjukvården för en bedömning av vårdbehovet. Om du har besvärliga symtom och önskar att hälso- och sjukvården ska göra en bedömning

 • ring hälsostationen, tfn 09 8789 1300 (må–fr kl. 8–16, återuppringning).  
 • Under andra tider kan du ringa Jourhjälpen på tfn 116 117.
 • Vid livshotande situationer, ring 112.

Om du har risk för blodproppar, ring hälsostationen

Coronavirussjukdomen (covid-19) omfattar en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden, som du kan få på hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering.

Om du har feber (över 37,5°C), hosta eller andnöd, om du är gravid, mindre än sex veckor har gått från din förlossning eller du är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, läs den bifogade listan över riskfaktorer. Om du har någon av riskfaktorerna som nämns i listan, ring hälsostationen på tfn 09 8789 1300 (må–fr kl. 8.00–16.00, återuppringning).

Riskfaktorer för blodpropp

har minst en av följande riskfaktorer:

 • du har tidigare haft blodpropp
 • du har benägenhet för blodproppar (APC-resistens, Faktor V Leiden-mutation, protombingenmutation G20210A, brist på antitrombin eller protein C eller S, antifosfolipidsyndrom, essentiell trombocytos, polycytemia vera, myelom, PNH-sjukdom)
 • du har en cancersjukdom i aktivt skede
 • du har multipla skador eller nyligen har fått en ryggmärgsskada
 • du har varit på en större operation för mindre än en månad sedan och/eller är sängliggande på grund av den
 • du är gravid, har genomgått kejsarsnitt eller har barnsängstid (6 veckor från förlossningen)

har minst två av följande riskfaktorer:

 • du är kontinuerligt sängliggande på grund av att du inte mår bra
 • du har en kärlkranssjukdom eller hjärtsvikt
 • du har en autoimmunsjukdom (till exempel Crohns sjukdom, blödande tjocktarmsinflammation, vaskulit)
 • du sitter i rullstol eller är förlamad
 • du har cirkulärgips på benet
 • du har nyligen blivit opererad (inom sex veckor)
 • du har diabetes (vilken typ som helst)
 • du har fettlever
 • du är minst 60 år gammal
 • ditt BMI är större än 30
 • rökning
 • du använder kombinationspiller som preventivmedel (gäller INTE preventivmedel som bara innehåller progesteron/gulkroppshormon, bland annat desogestrel, drospirenon)
 • du använder östrogenersättning (via munnen eller huden)
 • du har nefrotiskt syndrom
 • du har venös insufficiens (nedsatt cirkulation i benens vener)
 • du har en central venkateter

Isolera dig från andra människor. Stanna hemma och bjud inte hem gäster. Du får till exempel inte

 • gå till arbetsplatsen
 • gå till skolan eller studieplatsen
 • besöka restauranger, butiker, köpcenter, kyrkor, moskéer eller andra offentliga lokaler
 • besöka simhallen eller andra liknande lokaler för motion och idrott
 • besöka andra hobbyplatser
 • gå till en teater, biograf, restaurang eller bar
 • resa med kollektiva trafikmedel, såsom tåg eller buss, eller med taxi
 • anlita en städare eller någon annan utomstående arbetskraft i hemmet.
 • Du får endast ha att göra med personer som bor i samma hushåll med dig. Om de andra ännu inte konstaterats ha coronavirussjukdomen kan du också försöka hålla så mycket avstånd som möjligt till dem till exempel genom att sova och äta separat från dem. De som insjuknat kan fritt vistas i varandras sällskap.
 • Be att någon som inte är sjuk eller i karantän sköter dina matuppköp och apoteksbesök. Du kan också beställa matleverans hem via webben eller per telefon från många affärer eller restauranger. För apoteksbesöken kan du också på webben ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden. Se då till att du inte kommer i kontakt med en annan person när du betalar för eller mottar en hemleverans. Om du inte har någon som kan hämta dina uppköp eller om du inte kan beställa hemleverans, kontakta vuxensocialarbetet i Grankulla: kauniaisten.sosiaalipalvelut@kauniainen.fi.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma tills du varit symtomfri i två dygn och tills det gått minst tio dygn sedan dina symtom började. Den dag då symtomen började är ”dag noll”, det vill säga om dina symtom började på en måndag, ska du hålla dig hemma ännu på torsdag veckan därpå.

Hur ska jag agera om jag har blivit exponerad för coronaviruset?

Om du bor i samma hushåll med en person med coronavirussmitta eller om du annars har varit i nära kontakt med någon som blivit smittad:

 • Om du har symtom agera enligt de ovanstående anvisningarna, på samma sätt som om du hade fått ett positivt resultat i ett officiellt test. Vi rekommenderar att du också gör ett hemtest.
 • För symtomfria personer rekommenderas två hemtester med tre dagars mellanrum. Testerna bör vara avsedda för symtomfria personer.
 • Arbeta på distans om möjligt. Om du är helt symtomfri och inte har fått ett positivt testresultat, kan du gå till arbetet om distansarbete inte kan ordnas. Använd ansiktsskydd och undvik nära kontakter på arbetsplatsen.
 • Om möjligt undvik onödiga kontakter utanför hushållet. Till exempel det rekommenderas inte att man deltar i hobbyverksamhet eller gör besök.
 • Använd ansiktsskydd utanför hemmet (andningsskydd av typ FFP2/3 utan ventil eller kirurgiskt mun-nässkydd).
 • Ett symtomfritt barn, som inte har fått ett positivt testresultat, kan gå till skolan eller daghemmet.