Tillbaka till aktuellt
25.10.2022 | Miljö

Huvudstadsregionens bullerutredning har gjorts i samarbete mellan Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt Trafikledsverket. I projektgruppens verksamhet deltog också närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. I utredningen har man granskat omgivningsbuller som härrör sig från gatu- och landsvägstrafiken samt järnvägstrafiken. Varje stad publicerar en egen bullerutredningsrapport, Esbo och Grankulla har dock sammanställt en gemensam rapport.

Utgående från bullerutredningen kommer man att utarbeta en handlingsplan för bullerbekämpning enligt direktivet om omgivningsbuller. Planen ska vara färdig senast 18.7.2024.

Du hittar mera information och kan bekanta dig med rapporten via denna länk.