Tillbaka till aktuellt
18.1.2022

Antalet fall av coronasmitta fortsätter att öka i hela huvudstadsregionen och belastningen på sjukvården ökar. För närvarande vårdas sammanlagt 347 coronapatienter på sjukhus i HUS-området.  

I alla huvudstadsregionens städer och inom HUS har man varit tvungna att skära ner på icke-brådskande vård både inom specialsjukvården och inom primärvården för att säkra vården av coronapatienter. Belastningen på primärvården syns som köbildning inom specialsjukvården, eftersom primärvårdens eftervårdsplatser är fyllda.  

Överlag har alla social- och hälsovårdstjänster en hög belastning, eftersom man har behövt flytta personal från andra tjänster till de mest kritiska verksamheterna. Social- och hälsovårdens resurser har i synnerhet fokuserats på vaccinering, vård av coronapatienter samt övrig brådskande och nödvändig vård och service.  

Det är fortfarande nödvändigt att i stor omfattning minska kontakterna särskilt mellan vuxna människor för att säkerställa sjukhuskapaciteten och övrig social- och hälsovård samt samhällets kritiska funktioner.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar Regionförvaltningsverket i Södra Finland att förlänga begränsningarna för lokaler enligt § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar efter det att de nuvarande begränsningarna upphör den 24 januari. 

Gruppen rekommenderar att begränsningsåtgärderna förlängs med två veckor till den 8 februari. 

Det rekommenderas att begränsningarna ska gälla för följande lokaler: 

  • inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion 
  • gym och andra motsvarande inomhuslokaler avsedda för motion 
  • offentliga bastur, badanläggningar, simhallar 
  • dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp 
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker 
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser 
  • allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att de nya begränsningarna inte ska gälla ledd fritidsverksamhet för barn och unga som är födda år 2003 eller senare.  
 
Därutöver önskar gruppen att man hittar en lösning för att kunna möjliggöra motion för specialgrupper. 

Begränsningsåtgärderna upphävs omedelbart när de inte längre är nödvändiga. Utvecklingen av situationen utvärderas noggrant dagligen. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen. 
 

Grankulla stas beredskapsledningsgrupp behandlar förlängningen på onsdag, 19.1.