Takaisin ajankohtaisiin
18.1.2022

Koronatartuntojen määrä nousee koko pääkaupunkiseudulla edelleen ja sairaalahoidon kuormitus on kasvussa. Tällä hetkellä HUS-alueella sairaalahoidossa on yhteensä 347 koronapotilasta.

Kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa sekä HUSissa on jouduttu supistamaan kiireetöntä hoitoa niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa koronapotilaiden hoidon turvaamiseksi. Perusterveydenhuollon kuormitus näkyy erikoissairaanhoidon ruuhkautumisena perusterveydenhuollon jatkohoitopaikkojen ollessa täynnä.

Ylipäätään koko sote-palvelujen kuormitus on korkeaa, koska kriittisimpiin toimintoihin on jouduttu siirtämään henkilöstöä laajalti muista palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja on keskitetty erityisesti rokottamiseen, koronapotilaiden hoitoon sekä muuhun kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon ja palveluihin.

Yhä edelleen erityisesti aikuisväestön välisiä kontakteja on välttämätöntä laajasti vähentää sairaalakapasiteetin ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yhteiskunnan kriittisen toiminnan turvaamiseksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tartuntatautilain 58 g -pykälän mukaisten tilarajoitusten jatkamista nykyisten rajoitusten voimassaolon päättyessä 24. tammikuuta.

Rajoitustoimia suositellaan jatkettavaksi kahdella viikolla eteenpäin 8.2. saakka.

Rajoitusten jatkon suositellaan koskevan seuraavia tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat
  • kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat, kylpylät, uimahallit
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että uudet rajoitukset eivät koskisi vuonna 2003 syntyneiden tai tätä nuorempien lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa.

Lisäksi ryhmä toivoo, että erityisryhmien liikunnan mahdollistamiselle löydettäisi ratkaisu.

Rajoitustoimia puretaan välittömästi, kun ne eivät ole enää välttämättömiä. Tilanteen kehittymistä arvioidaan tarkasti päivittäisellä tasolla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Kauniaisten valmiusjohtoryhmä käsittelee rajoituksia keskiviikkona 19.1.