Tillbaka till aktuellt
31.3.2023

Inkommande söndagarna ersätts tågen igen med bussar i Grankulla. Arbetet med säkerhetsanordningar på järnvägen orsakar undantag i tågtrafiken mellan Alberga och Köklax. Avbrottet i tågtrafiken är från söndag morgon kl. 4 till måndag morgon kl. 4. Under söndagsavbrotten ersätts tågen med busslinjer.

Ersättningsbuss 211E går från Alberga till Köklax och ersättningsbuss 211U från Alberga till Kyrkslätt via alla mellanliggande stationer. Bussarna stannar  vid Tunnelvägen invid stationsområdet.

Ändringarna hänför sig till projektet Esbo stadsbana, vars beredningsarbete inleddes i början av året. Ändringarna påverkar förutom lokaltågstrafiken även fjärrtågstrafiken mellan Helsingfors och Kyrkslätt.
– Vi förbereder byggarbetet i det stora banprojektet genom att uppdatera säkerhetsanordningarna på förhand. På så sätt möjliggör vi en mer intensiv byggnadstidtabell. Eftersom säkerhetsanordningssystemet inte kan hållas igång medan uppdateringarna pågår, måste tågtrafiken avbrytas fyra söndagar. Förberedande arbeten görs alltså nu och avsikten är att de egentliga byggarbetena ska inledas i slutet av 2023, berättar projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket.

Tidtabellerna och de ersättande bussarna finns på HSL.fi och i HSL-appen samt i resesökningen på VR.fi och i appen VR Matkalla.
Läs mera,on strejkens inverkan på busslinjerna på HRT:s sidor