Tillbaka till aktuellt
28.2.2023 | Småbarnspedagogik och utbildning

Avgifterna för småbarnspedagogiken justeras från och med 1.3.2023 i och med att familjens inkomstgränser stiger. Avgiften bestäms utgående från barnets överenskomna tider i småbarnspedagogiken samt vårdnadshavares, makas eller sambos inkomster. Vänligen observera att en ogjord/ofullständig inkomstutredning automatiskt leder till att den högsta avgiften debiteras!

Inkomstutredningsblankett

Du kan fylla i en elektronisk inkomstutredning eller alternativt fylla i inkomstutredningsblanketten som finns att skriva ut på Grankullas hemsida och återlämna den tillsammans med bilagor samt en kopia av beskattningsbeslutet för år 2021 senast 15.3.2023 eller då småbarnspedagogiken inleds.

E-tjänsten för inkomstutredningen hittar du på stadens hemsida under fliken Småbarnspedagogik. Tjänsten kräver inloggning med bankkoder. Småbarnspedagogiken har rätt att med vårdnadshavarens samtycke granska inkomstuppgifter från Inkomstregistret. Inkomstregistret innehåller en del uppgifter, som löner och förmåner, men inte alla.

Inkomstutredningsblanketten och övriga blanketter samt e-tjänsten finns här.  

Pappersversionen skickas till:
Grankulla stad
Faktureringen för småbarnspedagogik
PB 52
02701 Grankulla

Du kan även ge ditt samtycke till den högsta avgiften, både med den elektroniska inkomstutredningen och den utskrivna blanketten. I så fall behöver du inte skicka några bilagor.

Det är fortfarande på ditt ansvar att meddela staden om eventuella förändringar (minst + -10%) i inkomsterna. Ifall avgiftsbeslutet gjorts på basen av för låga inkomstuppgifter kan staden retroaktivt korrigera avgiften. I dessa fall bör du fortsättningsvis redogöra dina inkomster och skicka in bilagor. Staden ersätter inte retroaktivt avgiftsbeslut som gjorts på basen av bristfälliga/uteblivna inkomstuppgifter.

Bilagor

Löntagare, skicka in en kopia på det senaste lönekvittot samt beskattningsbeslutet.

Privatföretagare ,skicka en separat redogörelse för dina företagsinkomster på Grankulla stads blankett samt beskattningsbeslutet.

Studerande ska skicka ett officiellt studieintyg och beskattningsbeslutet.

Förmåner utbetalda av t.ex. FPA och arbetslöshetskassor skall även redogöras för