Takaisin ajankohtaisiin
28.2.2023 | Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen perheen tulorajojen noustessa. Maksu määräytyy lapsen sovitun varhaiskasvatusajan ja lapsen huoltajan sekä tämän puolison tai avopuolison tulojen perusteella. Huomaathan, että asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksun mukaan, jos tuloselvityksen jättää tekemättä tai se on puutteellinen!

Tulosselvityslomake

Voit tehdä sähköisen tuloselvityksen tai vaihtoehtoisesti täyttää Kauniaisten kaupungin verkkosivuilta tulostettavan tuloselvityslomakkeen ja toimittaa selvityksen liitteineen sekä kopion vuoden 2021 verotuspäätöksestä viimeistään 15.3.2023 tai kun lapsen varhaiskasvatus alkaa.

Tuloselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa, jonka löydät kaupungin verkkosivuilta Varhaiskasvatus ja koulutus -valikon alta. Asiointipalvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla. Varhaiskasvatuksella on huoltajan suostumuksella oikeus käyttää tulorekisterin tulotietoja. Tulorekisteri sisältää muun muassa palkka- ja etuustietoja, mutta ei kaikkia tulotietoja.

Tuloselvityslomakkeen ja muut lomakkeet sekä sähköisen asiointipalvelun löydät täältä.

Lähetäthän paperisen tuloselvityksen osoitteeseen
Kauniaisten kaupunki
Varhaiskasvatuksen laskutus
PL 52
02701 Kauniainen

Voit myös antaa suostumuksesi korkeimpaan maksuun sekä sähköisellä tuloselvityksellä että paperisella tuloselvityslomakkeella. Tässä tapauksessa liitteitä ei tarvitse lähettää.

Asiakkaan vastuulla on myös kesken toimintavuoden ilmoittaa kaupungille tulojen muutoksista (vähintään +/- 10 %). Jos maksupäätös on tehty liian alhaisten tulotietojen perusteella, voi kaupunki oikaista maksun takautuvasti. Näissä tapauksissa asiakkaan tulee edelleen tehdä tuloselvitys liitteineen. Kaupunki ei korvaa takautuvasti maksupäätöksiä, jotka on tehty puutteellisten/puuttuvien tulotietojen perusteella.

Liitteet

Palkansaajia pyydetään lähettämään kopio viimeisimmästä palkkalaskelmasta ja verotuspäätöksestä.

Yrittäjiä pyydetään lähettämään erillinen selvitys yrittäjätuloistaan Kauniaisten kaupungin lomakkeella ​​sekä verotuspäätös.

Opiskelijoita pyydetään lähettämään virallinen opiskelutodistus ja verotuspäätös.

Lisäksi etuudet kuten Kelan ja työttömyyskassojen maksamat etuudet tulee ilmoittaa.