Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 288 €/kk, toisesta lapsesta 40 % (144 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (58 €/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.  Maksuihin vaikuttavat siis perheen tulot, perheen koko, varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä sekä lapsen/lasten varhaiskasvatuksessa viettämä tuntimäärä. Määräytymisperusteet kokonaisuudessaan löydät sivun alalaidasta.

Tuloselvitys

Perheen on itse huolehdittava siitä, että kaupungilla on ajankohtaiset tiedot perheen tuloista. Puutteelliset tai virheelliset tulotiedot johtavat automaattisesti korkeimpaan maksuluokkaan. Tulotiedot on ilmoitettava ainakin näissä tapauksissa:

  1. kahden viikon sisällä lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa
  2. perheen tulojen muuttuessa vähintään +- 10 %
  3. perhekokoonpanon muuttuessa

Asiakasmaksujen tulorajat

PerhekokoMinimituloraja 1.8.2021 alkaen
(bruttotulojen alittaessa rajan maksu 0 € /kk)
Maksimituloraja 1.8.2021
(bruttotulojen ylittäessä rajan maksu 288 €/kk)
227985845
336106297
440996786
545887275
650757762

Miten lasken perheemme asiakasmaksun?

(huoltajan/huoltajien bruttotulot kuukaudessa – minimituloraja) x 10,7 % = asiakasmaksu €/kk

Esimerkkinä perhe Meikäläinen, jossa on yhteensä kaksi aikuista ja yksi lapsi ja huoltajat tienaavat bruttona yhteensä 5000 €/kk

(5000 €/kk – 3610 €) x 10,7 % = 149 €/kk

Voit myös saada arvion asiakasmaksusta asiakasmaksulaskurin avulla.

Varhaiskasvatusajat

Keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 100 % maksu.

Yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Enintään 25 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskennassa otetaan huomioon lapsen päivittäisen varhaiskasvatusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa.

Lapsen säännöllisestä päivittäisestä varhaiskasvatusajasta ja poissaoloista tehdään etukäteen kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. syys-, joulu- ja hiihtolomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin.

Poissaolojen vaikutukset asiakasmaksuihin

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

  1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan
  2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä
  3. jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu, vaikka lapsi olisi ollut läsnä vain yhden ainoan päivän.

Heinäkuu on maksuton kuukausi mikäli lapsi on aloittanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa viimeistään edeltävän vuoden syyskuussa.