Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on 1.8.2023 alkaen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % (118 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (59 €/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksuihin vaikuttavat siis perheen tulot, perheen koko, varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä sekä lapsen/lasten varhaiskasvatuksessa viettämä tuntimäärä. Määräytymisperusteet kokonaisuudessaan löydät sivun alalaidasta.

Tuloselvitys

Perheen on itse huolehdittava siitä, että kaupungilla on ajantasaiset tiedot perheen tuloista. Puutteelliset tai virheelliset tulotiedot johtavat automaattisesti korkeimpaan maksuluokkaan. Tulotiedot on ilmoitettava ainakin näissä tapauksissa:

  1. kahden viikon sisällä lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa
  2. perheen tulojen muuttuessa vähintään +- 10 %
  3. perhekokoonpanon muuttuessa
  4. elokuussa, uuden toimintakauden alkaessa

Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, (tarvittaessa liitteineen), perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti. Tuloselvityksen tarvittavine liitteineen voi lähettää skannattuina osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kauniainen.fi

Löydät elektronisen tuloselvityksen sivun lopussa.

Asiakasmaksujen tulorajat

PerhekokoMinimituloraja 1.8.2023 alkaen
(bruttotulojen alittaessa rajan maksu 0 € /kk)
MaksuprosentitMaksimituloraja 1.8.2023
(bruttotulojen ylittäessä rajan maksu 295 €/kk)
2387410,76626
3499810,77750
4567510,78427
5635310,79105
6702810,79780

Miten lasken perheemme asiakasmaksun?

(huoltajan/huoltajien bruttotulot kuukaudessa – minimituloraja) x 10,7 % = asiakasmaksu €/kk

Esimerkkinä perhe Meikäläinen, jossa on yhteensä kaksi aikuista ja yksi lapsi, ja huoltajat tienaavat bruttona yhteensä 6000 €/kk:

(6000 €/kk – 4998 €) x 10,7 % = 107,21 €/kk

Voit myös saada arvion asiakasmaksusta asiakasmaksulaskurin avulla (linkin kautta pääset Kauniaisten varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointipalveluun; sivuston alareunasta löydät Saatavilla olevat palvelut ja ”Arvio varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta”).

Varhaiskasvatusajat

Keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 100 % maksu.

Yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Enintään 25 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskennassa otetaan huomioon lapsen päivittäisen varhaiskasvatusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa.

Lapsen säännöllisestä päivittäisestä varhaiskasvatusajasta ja poissaoloista tehdään etukäteen kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. syys-, joulu- ja hiihtolomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin.

Poissaolojen vaikutukset asiakasmaksuihin

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

  1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan
  2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä
  3. jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu, vaikka lapsi olisi ollut läsnä vain yhden ainoan päivän.

Heinäkuu on maksuton kuukausi mikäli lapsi on aloittanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa viimeistään edeltävän vuoden syyskuussa.

Laskutettava kuukausiEräpäivä
1.- 30.6.202331.7.2023
1.- 31.7.202331.8.2023
1.- 31.8.202330.9.2023
1.- 30.9.202331.10.2023
1.- 31.10.202330.11.2023
1.- 30.11.202331.12.2023
1.- 31.12.202331.1.2024

Laskutuksen yhteistiedot