Tillbaka till aktuellt
11.2.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning

(Uppdaterat 13.2.2024 8.30)

Den nya politiska arbetsmarknadskonflikten inverkar också på Grankullas tjänster inom småbarnspedagogiken 13-14.2.

Fastän konflikten inte riktar sig mot arbetsgivaren eller de kollektivavtal som är i kraft är tillgången på service inom småbarnspedagogiken mindre än vanligt. 

Då strejken pågår är tillgången till service inom småbarnspedagogiken mindre än vanligt.   

Vi strävar efter att ordna service inom småbarnspedagogik i den utsträckning det är möjligt med den personal som arbetar. Då staden på förhand inte har vetskap om vilka i den ordinarie personalen som arbetar, är det svårt att bedöma tillgången av service inom småbarnspedagogik. Familjerna bör förbereda sig för en situation där den för barnet reserverade platsen inom småbarnspedagogik inte kan användas. Småbarnspedagogikens verksamhet och förhållanden under arbetsavbrottet kan avvika från det vanliga. Vi strävar till att ordna förskoleundervisning normalt.  

Följande enheter för småbarnspedagogik är öppna 13.–14.2.2024:
– Förskolan vid Granhult 
– Kasabergets daghem, där även Grankottens barn tas emot 
– Sansinpellon päiväkoti, där även Pikku Akatemias barn tas emot Tammikummun päiväkoti, där även Språkbadsdaghemmets samt Satuvuori gruppfamiljedaghems barn tas emot 

Enheterna är huvudsakligen öppna kl 8–16. 

Öppna familjeverksamheten är stängd 13.–14.2. 

De familjer som på förhand meddelar om sitt barns frånvaro från småbarnspedagogiken för tiden för arbetsnedläggelsen gottgörs klientavgiften inom småbarnspedagogik för den nämnda tiden. Frånvaron bör meddelas om senast 12.2.2024 klockan 12 per e-post till ledaren eller viceledaren för den egna enheten. Om barnen nekas tillträde till småbarnspedagogiken på grund av för lite personal kan den dagen gottgöras.

Tilläggsinformation fås av chefen för den egna enheten, av servicehandledaren inom småbarnspedagogik och av chefen för småbarnspedagogik