Tillbaka till aktuellt
9.11.2021

Klient- och patientdatasystemet Apotti togs i bruk den 6 november inom tjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet och tjänsterna för arbetsföra i Helsingfors, Grankulla och Kervo, samt inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i Grankulla och Kervo. I och med detta använder nu alla social- och hälsovårdstjänsterna i Grankulla Apotti.

Dröjsmål i kundbetjäningen

Apotti medför vissa ändringar i de dagliga arbetsrutinerna för socialtjänsternas personal. Alla har fått utbildning i att använda Apotti, men ett nytt system kräver trots det extra tid då det arbetas in och därför kan vissa dröjsmål förekomma i kundbetjäningen.

Maisa.fi tas i bruk inom socialtjänsterna

Klientportalen Maisa, som ingår i Apotti, ger kommunens invånare tillgång till socialvårdens tjänster som smidig e-tjänst. Maisa är en personlig, avgiftsfri och skyddad digital kanal för kommunikation mellan kommunens invånare och social- och hälsovårdens anställda. Via Maisa kan socialvårdens klienter i Grankulla bl.a. utbyta meddelanden med yrkesfolk inom socialtjänsterna och lämna in ansökningar till socialtjänsterna.