Maisa är Apottis e-tjänstportal för kommuninvånarna. Den togs i bruk i Grankulla på social ocah hälsovård. Du kan använda Maisa med en dator eller mobilenhet. Det finns över 6 000 Maisa-användare i Grankulla.
Vad kan du göra i Maisa?
 • Du sköter ärenden oberoende av tid och plats. Du kommunicerar med en yrkesperson, t.ex. läkare eller skötare. Du fyller i förhandsförfrågningar och självbedömningar samt sköter ärenden för dina närstående.
 • Du granskar uppgifter från tidigare och kommande besök på mottagningar.
 • Du granskar resultat av undersökningar. I Maisa ser du resultaten av laboratorie- och bilddiagnostikundersökningar.
 • Du kan logga in direkt i Omakantas bekanta tjänster (Mina Kanta -sidor). Du kan till exempel begära att få ett recept förnyat.

Maisa.fi-tjänster i Grankulla (uppdaterad 15.3.2022)

Hälsostationens mottagning

 • Du kan kontakta en vårdare eller läkare om hälsoärenden (inklusive skicka bilder). Du kan också ta kontakt i ärenden som ansluter till mental hälsa eller stöd- och rörelseorgan.
 • Med hjälp av Maisa kan du inte direkt beställa tid till en mottagning. Skicka först ett Maisa-meddelande till hälsostationen eller ringa din egen ansvariga vårdare för bedömning av situationen.

Mun- och tandvården

 • Du kan avboka mottagningstider.
 • Du kan boka tid hos en munhygienist för barn i 1, 3 och 5 års ålder.
 • Du kan fylla i blanketten för förhandsinformation innan besöket.
 • Du kan kontakta oss i ärenden som gäller mun- och tandvården.
 • Du kan be om att recept som berör mun- och tandvården förnyas.

Minnespolikliniken

 • Du kan kontakta minnespolikliniken.

Rådgivningen

 • Du kan boka tid för en hälsoundersökning för barn i 2, 3, 5 och 6 års ålder samt avboka tiden.

Skolhälsovården

 • Du kan boka en telefontid till skolhälsovårdaren.

Fysioterapin och hjälpmedelstjänsten

 • Du kan kontakta fysioterapin i ärenden som gäller fysioterapi. Du kan inte direkt boka tid.
 • Du kan kontakta fysioterapeuterna i ärenden som handlar om hjälpmedelstjänsterna.

Ergoterapin

 • Du kan kontakta ergoterapin i ärenden som gäller ergoterapi. Du kan inte direkt boka tid.

Socialtjänsterna

 • Du kan kontakta tjänsterna för personer i arbetsför ålder och göra en ansökan till tjänsterna.
 • Du kan ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.
 • Du kan kontakta tjänsterna för barnfamiljer och göra en ansökan till tjänsterna.
 • Du kan ansöka om hemtjänst för barnfamiljer.
 • Du kan ansöka om stöd för närståendevård.
 • Du kan kontakta familjerådgivningen och göra en ansökan till tjänsterna.
 • Du kan göra en ansökan till servicen för personer med funktionsnedsättning.
 • Du kan ansöka om utbetalning av medel för eget hushåll i eftervården.

Allmänna tjänster

 • Via Maisa kan du ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden. Den person som du har gett fullmakt till kan sköta dina ärenden för dig.
 • Möjlighet för vårdnadshavare att uträtta ärenden för minderåriga
 • Du kan göra en anmälan till socialvården. Vem som helst kan göra en anmälan om en person som behöver socialvård, till exempel en orosanmälan om en äldre person eller en barnskyddsanmälan.

Om du inte kan logga in på Maisa:

 • Se till att du har den senaste uppdaterade versionen av Maisa.
 • Rensa data som lagras på din telefon av appen. Detta gör du till exempel på en Samsung-telefon genom att du går till Inställningar > Appar. Hitta sedan appen Maisa och välj Lagring. Välj Rensa cacheminne. Logga sedan in på tjänsten igen.

Om du vill ha hjälp med att använda Maisa så kan du kontakta digistödet vid biblioteket eller de frivilliga datastödpersonerna.

Kontakta oss

Erkki Ylitalo

frivillig

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows-datorer och Android-telefoner

Kaj Kankaanpää

frivillig (svenska och finska)

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows och Apple datorer och telefoner