I Grankulla används Maisa, som är Apottis e-tjänstportal för kommuninvånarna. Du kan använda Maisa med en dator eller mobilenhet. Det finns över 6 000 Maisa-användare i Grankulla.

Vad kan du göra i Maisa?

  • Du granskar uppgifter från tidigare och kommande besök på mottagningar.
  • Du sköter ärenden oberoende av tid och plats. Du kommunicerar med en yrkesperson, t.ex. läkare eller skötare. Du fyller i förhandsförfrågningar och självbedömningar samt sköter ärenden för dina närstående.
  • Du granskar resultat av undersökningar. I Maisa ser du resultaten av laboratorie- och bilddiagnostikundersökningar.
  • Du kan logga in direkt i Omakantas bekanta tjänster (Mina Kanta -sidor). Du kan till exempel begära att få ett recept förnyat.

Om du inte kan logga in på Maisa

  • Se till att du har den senaste uppdaterade versionen av Maisa.
  • Rensa data som lagras på din telefon av appen. Detta gör du till exempel på en Samsung-telefon genom att du går till Inställningar > Appar. Hitta sedan appen Maisa och välj Lagring. Välj Rensa cacheminne. Logga sedan in på tjänsten igen.

Om du vill ha hjälp med att använda Maisa så kan du kontakta digistödet vid biblioteket eller de frivilliga datastödpersonerna.

Kontakta oss

Erkki Ylitalo

frivillig

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows-datorer och Android-telefoner

Kaj Kankaanpää

frivillig (svenska och finska)

Distansstöd och hembesök för kommuninvånare: Windows och Apple datorer och telefoner