Tillbaka till aktuellt
20.5.2022

Vårt mål är att öka medvetenheten om Maisa och Granis digistöd och se till att vi berättar för kommuninvånarna om båda på ett nyttigt sätt. Vi lottar ut tre Grani50-vårbuketter bland dem som svarar. Vi presenterar enkätens resultat i Kaunis Grani som kommer ut 16.6.

Om enkäten ovan inte syns för dig, kan du svara på den här: Enkäten om Maisa och Granis digistöd