Tillbaka till aktuellt
6.11.2021

Apottisystemet togs i bruk på efternatten den 6 november 2021 inom tjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet och tjänsterna för personer i arbetsför ålder i Helsingfors, Grankulla och Kervo och inom handikapptjänsterna i Grankulla och Kervo. Lanseringen berör cirka 2 200 anställda inom socialvården. 

I och med denna lansering används Apottisystemet inom social- och hälsovårdens samtliga tjänster i Helsingfors, Grankulla och Kervo.  
− Apottisystemet möjliggör friktionsfria, elektroniska vårdkedjor för kommuninvånarna eftersom klienternas eller patienternas uppgifter kan användas i realtid och utan dröjsmål i alla vård- och servicesituationer, säger Oy Apotti Ab:s verkställande direktör Hannu Välimäki

Lanseringen av Apottisystemet är en stor kraftansträngning, som förändrar det dagliga arbetssättet för de social- och hälsovårdsanställda. Alla nya användare har utbildats i hur Apottisystemet används. 
− Vi inser mycket väl att det tar tid för de socialvårdsanställda att lära sig systemet med tanke på hur belastande deras arbete redan nu är, säger Välimäki. 

Säkerställandet av klient- och patientsäkerheten har alltid första prioritet när systemet lanseras.
− Vi samarbetar intensivt med Helsingfors, Grankulla och Kervo så att lanseringen ska gå så bra som möjligt och så att eventuella utmaningar ska kunna lösas snabbt. 459 stödpersoner från klientorganisationerna hjälper oss under lanseringen och Apotti bidrar med ett distansstöd bestående av 18 personer för att hjälpa de nya användarna. Distansstödet fungerar dygnet runt, berättar Välimäki. 

Grankullas alla social- och hälsovårdstjänster nu i Apotti
– Vi är glada, att vi efter denna lansering nu har alla Grankullas social- och hälsovårdstjänster från basnivå till specialsjukvård digitaliserade och smidigt tillhanda för invånarna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen. I början kräver Maisa och de övriga möjligheter Apotti erbjuder inlärning för såväl invånare som personal, jag är säker att det lönar sig, tillägger hon.

De digitala Maisatjänsterna utvidgas i Helsingfors, Grankulla och Kervo 

Via Apottisystemets klientportal Maisa har kommuninvånarna smidig tillgång till digitala social- och hälsovårdstjänster. Maisa är en personlig, avgiftsfri och datasäker digital kanal för kommunikation mellan yrkespersoner och kommuninvånare. I och med lanseringen kan klienterna vid socialvården i Helsingfors, Grankulla och Kervo bland annat kommunicera med social- och hälsovårdspersonal och göra socialvårdsansökningar via Maisa. 
− Avancerade digitala tjänster för klienter är nytt inom socialvården, säger Välimäki. 
− I början kommer det säkert att krävas en hel del övning för att göra sig hemmastadd, men jag tror att nyttan med alla de möjligheter som Maisa medför snabbt kommer att visa sig. Vi vill erbjuda både socialvårdsanställda och klienter framstegsvänliga och utvecklade digitala lösningar. Därtill ger Maisa socialvårdsklienterna större möjligheter att själva delta i skötandet av sina ärenden. 

Apottisystemet används inom den specialiserade sjukvården i HUS och inom social- och hälsovårdens tjänster i Vanda, Helsingfors, Grankulla och Kervo.