Tillbaka till aktuellt
9.11.2022

Ett ombud har med fullmakt av de privata skogsägarna ansökt om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § för fastigheterna 235-402 -3- 99 och 235-402-3-103 i Kasabergsskogen. Tillståndet för miljöåtgärd gäller planerade skogsvårdsåtgärder på området. Enligt ansökan har det äldre granbeståndet på de olika skogsfigurerna drabbats av skadeinsekter, varför man inom en del av skogsfigurerna kommer att genomföra plockhuggning av granar. Tallar, lövträd samt yngre granar kommer inte att avlägsnas.   

De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av åtgärderna bereds tillfälle att bli hörda.

Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadens registratur senast den 24.11.2022: Grankulla stad/registraturen, PB 52, 02701 Grankulla, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Du kan fylla i grannehörande blanketten eller skicka en fritt formulerad text, kom dock ihåg att meddela ditt namn, kontaktuppgifter samt eventuell fastigshetsnummer.

Bekanta dig med ansökningen samt de bifogade handlingarna nedan.

Grankulla 10.11.2022

Miljöenheten