Takaisin ajankohtaisiin
9.11.2022 | Ympäristö

Yksityiset metsänomistajat ovat valtuuttaneet asiamiehen hakemaan maakäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa Kasavuoren metsäalueella sijaitseville kiinteistöille 235-402-3-99 ja 235-402-3-103. Maisematyölupa haetaan suunnitelluille metsänhoitotoimenpiteille. Hakemuksen mukaan vanhempi kuusikanta kärsii joillakin metsäkuvioilla tuhohyönteisistä ja estääkseen niiden leviämistä laajimmalle alueelle, esitetään kuusten poimintaluonteisesta poistoa alueelta. Mäntyjä, lehtipuita sekä nuorempia kuusia ei tulla poistamaan alueilta. Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse kaupungin kirjaamoon viimeistään 24.11.2022. Muistutuksen voi kirjata alla olevaan kuulemislomakkeeseen (myös vapaamuotoinen teksti hyväksytään, kirjaa siihen myös nimi, yhteystiedot sekä mahdollinen kiinteistörekisterinumero).

Kauniaisten kau­punki/kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen tai kirjaamo@kauniainen.fi. Käyntiosoite Kauniaistentie 10 (kaupungintalo).

Lupahakemukseen sekä liiteasioikirjoihin voit tutustua alla.

Kauniaisissa 10.11.2022

Ympäristötoimi