Tillbaka till aktuellt
4.2.2022

De belopp som justerats med folkpensionsindexet höjs med cirka 1,36 procent och de belopp som justerats med arbetspensionsindexet med cirka 1,78 procent. Klientavgifternas högsta möjliga belopp och eurobeloppen för avgifterna under avgiftstaket stiger något.

Avgiftstaket för hälsovårdstjänster är 692 euro

I avgiftstaket inkluderas 2022 mer tjänster än tidigare. De nya avgifterna som ingår i avgiftstaket är besöks- och åtgärdsavgifter för mun- och tandvård, avgifter för tillfällig hemsjukvård och avgifter för ett tillfälligt hemsjukhus, avgifter för terapi och avgifter som betalas från utkomststödet. Eurobeloppet för avgiftstaket är 692 euro per kalenderår.

Klientavgifterna för kommunala hälsovårdstjänster har ett avgiftstak per kalenderår, dvs. ett maximibelopp för klientavgifterna. I avgiftstaket räknas in vissa av de klientavgifter som klienten har betalat. Efter att klientens avgiftstak har nåtts är de tjänsterna som ingår i avgiftstaket i huvudsak avgiftsfria till slutet av kalenderåret. Avgifter som tas ut av en person under 18 år beaktas tillsammans med vårdnadshavarens avgifter. Klienten ansvarar själv för uppföljningen av avgiftstaket. Avgifter för oanvänd service som inte avbokats ingår inte i avgiftstaket.

Klientavgifterna inom social- och hälsovården justeras vartannat år. De indexjusterade jämnstora klientavgifterna och inkomstgränserna för de inkomstbundna avgifterna ändras med stöd av förordningen 931/2021 som trädde i kraft 1.1.2022 och social- och hälsovårdsministeriets meddelande (11.11.2021) som trädde i kraft 1.1.2022.

Läs mer om klientavgifter och avgiftstaket: