Takaisin ajankohtaisiin
4.2.2022

Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus. Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton euromäärä hieman nousevat.

Terveyspalveluiden maksukatto on 692 euroa

Maksukattoon sisällytettävien palvelujen määrä laajenee vuonna 2022. Uusina maksuina lasketaan mukaan suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, terapioista perityt maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on nykyisin kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Maksukattoon lasketaan mukaan tietyt asiakkaan maksamat asiakasmaksut. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja peruuttamattomat ajat eivät kerrytä asiakasmaksujen maksukattoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Indeksillä tarkistettavat tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen tulorajat muuttuivat 1.1.2022 voimaantulleen asetuksen (931/2021) ja 1.1.2022 voimaantulleen sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen (11.11.2021) perusteella.

Lue lisää asiakasmaksuista ja maksukatosta: