Läger kan anses vara en av de centrala lärmiljöerna inom ungdomsarbetet. För läger gäller många av mekanismerna för vanlig smågruppsverksamhet, men på lägren har man dessutom mer intensiva och starka möjligheter till nya upplevelser, gemenskap, interaktivitet och att göra saker tillsammans. Utflykter och läger kan skapa stark samhörighet och de utgör ett bra underlag för att arbeta med gruppdynamiska processer. Med väglett samarbete kan man uppleva förtroende, ömsesidighet och empati.

Kontakta oss

Kermit Haapalainen

Ansvarig för ungdomstjänster
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Jens Almark

Uppsökande ungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Patrik Himberg

Specialungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Sole Silfverberg

Specialungdomsledare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet