Leirit voidaan nähdä yhtenä keskeisenä nuorisotyön oppimisympäristönä. Leireillä pätevät monet tavallisen pienryhmätoiminnan mekanismit, mutta niiden lisäksi leireillä on mahdollisuus kokea elämyksiä, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutteisuutta ja yhdessä tekemistä intensiivisimmillään ja voimakkaimmillaan. Retkillä ja leireillä on vahva yhteenkuuluvuutta tukeva voima ja niissä on hyvä työstää ryhmädynaamisia prosesseja. Ohjatun yhteistoiminnan avulla voi kokea ihmisten keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja empatiaa.

Laitamme tänne infoa kuin järjestämme retkejä tai leirejä.