Tällä sivulla ilmoitetaan nuorisopalveluiden leireistä ja retkistä, kun niitä on taas mahdollista järjestää.

Kansalaisopisto järjestää leirejä kesän aikana. Tässä linkki heidän sivuille:

www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/kansalaisopisto

Leirit voidaan nähdä yhtenä keskeisenä nuorisotyön oppimisympäristönä. Leireillä pätevät monet tavallisen pienryhmätoiminnan mekanismit, mutta niiden lisäksi leireillä on mahdollisuus kokea elämyksiä, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutteisuutta ja yhdessä tekemistä intensiivisimmillään ja voimakkaimmillaan. Retkillä ja leireillä on vahva yhteenkuuluvuutta tukeva voima ja niissä on hyvä työstää ryhmädynaamisia prosesseja. Ohjatun yhteistoiminnan avulla voi kokea ihmisten keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja empatiaa.

Leiri toimintaympäristönä mahdollistaa monenlaisen toiminnan tarjoten tilaisuuksia elämyksiin, kokemuksiin ja oppimiseen. Leirillä toimitaan yksilönä ryhmässä. Elämän perusasiat; ihmiset, toiminta, ruoka ja lepo ovat toiminnan pohjalla. Kokonaisvaltainen kasvatus ja yhdessäolo toteutuvat pienoiskoossa, jossa eletään yhdessä ympäri vuorokauden.

Valmistellun ohjelman lisäksi leirillä pitää olla tilaa myös omatoimisuudelle ja levolle. Leiri on vaativa työväline, joka vaatii pitkän valmistelun lisäksi varautumista muuttuville tilanteille. Ympärivuorokautinen läsnäolo on intensiivistä ja työmuotona hyvin vaativaa, mutta voi myös luoda pitkäaikaisen luottamuksellisen kontaktin nuoreen.