Leirit voidaan nähdä yhtenä keskeisenä nuorisotyön oppimisympäristönä. Leireillä pätevät monet tavallisen pienryhmätoiminnan mekanismit, mutta niiden lisäksi leireillä on mahdollisuus kokea elämyksiä, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutteisuutta ja yhdessä tekemistä intensiivisimmillään ja voimakkaimmillaan. Retkillä ja leireillä on vahva yhteenkuuluvuutta tukeva voima ja niissä on hyvä työstää ryhmädynaamisia prosesseja. Ohjatun yhteistoiminnan avulla voi kokea ihmisten keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja empatiaa.

Ota yhteyttä

Kermit Haapalainen

Nuorisopalveluiden vastaava
Organisaatio
Nuorisopalvelut

Jens Almark

Etsivä nuorisotyöntekijä
Organisaatio
Nuorisopalvelut

Patrik Himberg

Erityisnuorisotyöntekijä
Organisaatio
Nuorisopalvelut

Sole Silfverberg

Erityisnuorisotyöntekijä
Organisaatio
Nuorisopalvelut