Leirit voidaan nähdä yhtenä keskeisenä nuorisotyön oppimisympäristönä. Leireillä pätevät monet tavallisen pienryhmätoiminnan mekanismit, mutta niiden lisäksi leireillä on mahdollisuus kokea elämyksiä, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutteisuutta ja yhdessä tekemistä intensiivisimmillään ja voimakkaimmillaan. Retkillä ja leireillä on vahva yhteenkuuluvuutta tukeva voima ja niissä on hyvä työstää ryhmädynaamisia prosesseja. Ohjatun yhteistoiminnan avulla voi kokea ihmisten keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja empatiaa.

Ota yhteyttä

Jens Almark

Nuoriso-ohjaaja
Organisaatio
Nuoriso ja liikunta – Nuorisotalo

Patrik Himberg

Erityisnuorisotyöntekijä
Organisaatio
Nuoriso ja liikunta – Nuorisotalo

Kermit Haapalainen

Nuoriso-ohjaaja
Organisaatio
Nuoriso ja liikunta – Nuorisotalo

Sole Silfverberg

Erityisnuorisotyöntekijä
Organisaatio
Nuoriso ja liikunta – Nuorisotoimisto