Också du som är ung har olika möjligheter att delta och påverka. I Grankulla kan du göra det bland annat på följande sätt:

Vad är tjänsten Ungasidéer.fi?

I tjänsten Ungasidéer.fi kan man bland annat:

  • lägga fram idéer ensam eller i grupp; 
  • följa intressanta ämnen och idéer; 
  • diskutera idéer och påverka dem; 
  • chatta med bland annat en kommun, läroanstalt eller företrädare för en organisation; 
  • föra sin idé vidare till en kommun, läroanstalt, organisation eller ett statligt organ; 
  • överföra initiativet till tjänsten Invånarinitiativ.fi; 
  • komma med kommentarer till olika organisationer gällande deras verksamhet; 
  • ha ett demokratiskt inflytande; 
  • samt få råd och handledning i användningen av tjänsten.