Nuorikin ihminen voi osallistua ja vaikuttaa. Kauniaisissa voit vaikuttaa mm.

vaikuttamisen keinot

Mikä Nuortenideat.fi -palvelu on?

Nuortenideat.fi-palvelussa voi muun muassa:

  • luoda ideoita yksin tai ryhmässä, 
  • seurata kiinnostavia aiheita ja ideoita, 
  • keskustella ideoista ja vaikuttaa niihin, 
  • keskustella chatissa mm. kunnan, oppilaitoksen tai järjestön edustajien kanssa, 
  • viedä idean eteenpäin kunnalle, oppilaitokselle, järjestölle tai valtakunnan tasolle, 
  • viedä aloitteen eteenpäin Kuntalaisaloite.fi-palveluun, 
  • antaa palautetta eri organisaatioille niiden toiminnasta, 
  • vaikuttaa demokraattisesti, 
  • saada neuvontaa ja ohjausta palvelun käyttöön.