Tillgänglighet

Läs mer om tillgängligheten i biblioteket på Helmet.fi.

Sagorummet

Sagorummet finns på barnavdelningen. I sagorummet är det fritt fram att leka. Biblioteket ordnar också sagostunder där.

Digitaliseringshörnan

I digitaliseringshörnan kan du spara innehållet på VHS-kassetter på dvd-skivor. Boka tid i förväg och berätta om du behöver hjälp med tekniken. Det tar lika länge att kopiera filmen som att se på den. Vi har också en adapter för VHS-C-kassetter.

Ordna en egen utställning

Biblioteket har en utställningsvägg och ett vitrinskåp som kan bokas för en månad åt gången. Det är gratis att ordna en utställning.

Den som reserverat utställningsväggen kan använda både den egentliga utställningsväggen (B: 6m, H: 1,25m) samt vid behov rummets bakre vägg (B: 4,5m, H: 1,6m).

Viktig info om utställningarna:

Ett skriftligt avtal skrivs på i samband med reserveringen av utställningsväggen. Utställaren bör meddela ifall utställningen inhiberas minst tre veckor före utställningens början. Det får inte medföra biblioteket några kostnader att inhysa utställningen. 

Utställaren ansvarar för uppbyggnad och rivning av utställningen. Biblioteket ansvarar inte för konstverk som skadats eller försvunnit under utställningens förlopp.

Affischer och broschyrer färdigställer och trycker utställaren själv. I fall utställaren önskar att biblioteket gör reklam för utställningen, ska uppgifter om utställningen vara bibliotekets informatör tillhända i förhand. Biblioteket har ändå inte en skyldighet att annonsera om utställningen. 

Ordna ett eget evenemang

Vill du ordna boksläpp för din bok i biblioteket, eller hålla föreläsning om ditt expertisområde? Biblioteket är också invånarnas gemensamma offentliga utrymme, där det finns möjlighet att ordna gratis program som är öppet för alla. Vi samarbetar gärna med olika aktörer. Ta kontakt, så funderar vi på saken tillsammans.

Studera

Studieläsesalen är avsedd för tysta studier. Ta hänsyn till andra kunder och undvik att prata eller äta i salen.

Läsesalen kan vara tillfälligt reserverad för bibliotekets egna evenemang. Reservationerna ser du i den här kalendern.