Tillbaka till evenemang

Rusmedelskväll för vårdnadshavare

7.2.2023 kl. 18.00 20.00

Välkommen att höra det senaste om rusmedelsanvändning bland ungdomar. Vad använder ungdomar? Har rusmedelsanvändningen bland ungdomar minskat? Är du orolig över att ditt barn har provat på rusmedel eller använder rusmedel? Var får jag hjälp och stöd? Kom med och lyssna för att få svar på dina frågor. Under kvällen har du möjlighet att ställa frågor om sådant som du funderar på via meddelandefältet på Teams.

Tillställningen spelas in och du kan titta på videon efteråt på Västra Nylands välfärdsområdes YouTube-kanal.

Tillställningen är på finska.

Kvällens program
Kl. 18–18.05 Tillställningen öppnas, Tuija Tuorma, expert på förebyggande arbete, Västra Nylands välfärdsområde
kl. 18.05–18.35 Rusmedelsanvändning bland ungdomar i Västra Nyland. Hur olika rusmedel påverkar, Kim Kannussaari, expert, EHYT rf.

Kl. 18.35–19.05 På vilket sätt ungdomars välbefinnande och rusmedelsanvändning syns på olika håll i Västra Nyland. Helena Sipiläinen, förebyggande rusmedelsarbetare, Lojo ungdomstjänster.

Kl. 19.05–19.25 Rusmedelsanvändning bland ungdomar ur polisens synvinkel. Hannu Väänänen, kommissarie, förebyggande specialinsatser, Västra-Nylands polisavdelning.

Kl. 19.25–19.45 Vad kan man som förälder göra för att ett barn inte ska använda rusmedel? Om ungdomen använder rusmedel, finns det konkreta tips på hur man ska agera? När man blir orolig över ungdomen, var får man till exempel hjälp? Saara Sandelius, serviceansvarig vid Nupoli, Västra Nylands välfärdsområde och Katariina Mäki-Kokkila, kurator, Kyrkslätt kommun/Västra Nylands välfärdsområde.

Kl. 19.45–20.00 Svar på frågor som kommit in under tillställningens gång och tillställningen avslutas.

Organisatör: Västra Nylands välfärdområde och Västra Nylands kommuners förebyggande psykiska hälso och missbruksarbete

För vem? Vårdnadshavare till elever i årskurs 6–9
Tid och plats: den 7 februari 2023 kl. 18–20, öppen länk till Teams.

Inträdesavgift

Fritt inträde

Evenemangets webbplats