Tillbaka till evenemang

Naturens livscykel

6.9.2022 30.9.2022

Naturens livscykel
Outi Hägg

Verken i utställningen Naturens livscykel är målningar i vilka jag undersöker naturens kretslopp, livets pendelrörelse från födseln till döden. Jag målar inte naturen som sådan, utan bilder ur mitt inre som naturen omkring mig väcker i mig. Det färdiga verket är en gåta för mig, så som livet självt. Jag beskriver målningsprocessen för verken i utställningen med begreppet flux, som innebär ett tillstånd av kontinuerlig förändring. Då jag målar är verken i transformation; någonting framträ-der samtidigt som något försvinner ur bilden. Flux innebär också genom strömning; fiktiva linjer längs vilka det abstrakta uttrycket kan färdas. Då jag målar strömmar något genom mig och överför stillbilderna genom kroppsrörelsen. Arbe-tet är en serie av små födslar och dödsfall både i målningarna och i mig själv. Undantagsvis har jag inte namngett skilda utställningsverk. Min förhoppning är att mitt val ger betraktaren friheten att färdas bortom medvetandet och se något av sin inre värld i målningarna. Jag använder både olja och akrylfärg i mina verk. Verkens karaktär bestäms utgå-ende från vad jag målar med. Oljefärg tillsammans med kallvax är ett långsamt, mystiskt och överraskande arbetssätt. Akrylmålning å sin sida tillåter snabba ändringar och experiment. Teknikerna uttrycker mina sinnesstämningar och kompletterar där med varandra väl. Du kan läsa mer om mina målnings processer i den vidstående beskrivningen

Info om konstnären Outi Hägg
Konstnär, Pedagogie doctor, Designer, Hantverk-och konstindustrilärare
Kyrkslätt

Outi Hägg är en konstnär från Kyrkslätt, som har en lång historia i affärslivet och universitetet. Efter sin karriär har hon på heltid fokuserat på att måla. Konsten och livet är detsamma för mig. Konsten ger mig glädje, som väller fram ur mitt hjärta. Först och främst börjar jag måla modigt. Jag är inte rädd för en blank målarduk. I början ritar jag mållöst och på så sätt kan jag finna min egen rytm. Jag tillåter mig att gå till den avgörande fas, den som vi kallar Okänd. Där känner jag mig borta, förvirrad och osäker. Jag fokuserar på målningen. Jag fortsätter att måla utan att tänka. Det är utvägen från den okända fasen. Sedan hänger jag målningen på väggen och börjar undersöka den. Det tar timmar, dagar, veckor, månaderoch till och med år. Konkret tar jag avstånd. Senare börjar jag analysera vad jag skall göra därefter. Vilka ändringar skall jag göra? Jag organiserar oredan. Därför är mina konstverk alltid i utveckling. Varje målning är en forskning. Det betyder att man inte vet någonting av inkommande och därför lönar det sig inte attplanera utförligt på förhand. Interaktionen mellan intuitionen, känslan och minnet är relevant i processen. Om min konst kan påverka ditt medvetande har det fyllt sin mening.

Outi Häggs hemsida
Outi Hägg Art Instagram
Mer information: Outi Hägg, tel. 045-2197424, haggouti@gmail.com

Vad: Naturens livcykel utställning
Var: Grankulla Galleri, Thurmansplatsen 6
När: 6.9-30.9.2022.
må , to 11 – 19
tis, ons, fre 11 – 18
lö 10 – 15

Galleriet är gratis att besöka, öppet för alla åldrar och tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Grankulla stads kulturtjänster ansvarar för galleriets verksamhet.

Inträdesavgift

Fritt inträde

Åldersgräns

Ingen åldersgräns

Evenemangets webbplats