Takaisin tapahtumiin

Elollista ja elotonta

6.9.2022 30.9.2022

ELOLLISTA JA ELOTONTA
Outi Hägg

Elollista ja Elotonta näyttelyn teokset ovat maalauksia, joissa tutkin luonnon kiertokulkua, elämän edestakaista liikettä syntymästä kuolemaan. En maalaa luontoa sellaisena kuin se on, vaan sisältäni nousevia kuvia, mitä ympäröivä luonto minussa herättää. Valmis teos on minulle arvoitus kuten elämä itse. Kuvaan näyttelyssä olevien teosten maalausprosessia käsitteellä flux, mikä merkitsee jatkuvaa muu-toksen tilaa. Maalatessani teokset ovat transformaatiossa; jotain nousee esiin samalla, kun jotain poistuu kuvasta. Fluxmerkitsee myös läpivirtausta; kuvitteellisia viivoja, joidenkautta abstrakti il-maisuvoi matkustaa. Maalatessani jotain virtaa lävitseni ja siirtyy kehollisen liikkeen kautta kuviin. Työskentely on pienten syntymien ja kuolemien sarja niin maalauksissa kuin itsessäni. Poikkeuksellisesti en ole nimennyt yksittäisiä näyttelyteoksia. Toivon valintani antavan katsojalle va-pauden matkustaa tajunnan tuolle puolen ja nähdä maalauksissajotain omasta sisäisestä maailmas-taan. Teoksissani käytän maalausaineina sekä öljyä että akryyliä. Teosten luonne määräytyy käyttämäni maalausaineen myötä. Öljyväri yhdessä kylmävahan kanssa on työskentelytapana hidas, arvoituksel-linenjayllättävä. Akryylimaalaus sallii puolestaan nopeat muutokset ja kokeilut. Tekniikat ilmaisevat mielenliikkeitäni ja täydentävät siten hyvin toisiaan. Maalausprosessiini voi tutustua tarkemmin oheisesta kuvauksesta.

Artist statement / Maalausteni syntyprosessi/ Outi Hägg
2022 Kuvataiteilija, Kasvatustieteen tohtori, Muotoilija AMK, Käsi-ja taideteollisuusopettaja
Kirkkonummi

Outi Hägg on kirkkonummelainenkuvataiteilija, joka on tehnyt pitkän uran luovalla alalla. Uransa jälkeen hän on keskittynyt maalaamiseen kokotoimisesti. Maalaan joka päivä. Inspiraatiosyntyy tekemisestä. Pistän toimeksi. En pelkää tyhjää kangasta, vaan aloitan aktivoimalla maalauspohjan piirtämällä viivaa ja pääsemällä omaan rytmiini. Aloitan aina rohkeasti ajattelematta lainkaan lopputulosta.Luotan siihen, että työ kyllä neuvoo eteenpäin. Lähden liikkeelle rajatulla paletilla. Jokainen veto haastaa minutseuraavaan. Maalaan useita ker-roksia saadakseni maalaukseen syvyyttä.Harvemminkäytänvain yhtä tekniikkaa. Maalaan vaihdel-len työvälineitä, sivellintä, telaa, lastoja, puutikkuja, palettiveistäjaliuottimia saadakseni aikaan vaihtelua kuvapinnassa. Jokainen maalaus on tutkimusmatka itseeni. Pyrin kiivaasti sille rajalle, josta alkaa tuntematon. Sinne, missä ei ole kysymys enää teknisestä osaamisesta, taidosta tai itseni ja muiden mielipiteistä. Taistelu omia rajoituksiaan vastaanja antautuminen prosessiin, on se suurin taistelu. Maalatessa aika ja paikka menettävät merkityksensä. Olen oppinut luottamaan siihen, että seuraavan vedon päässä odottaa mahdollisuus. En kopioi reaalimaailmaa sellaisenaan, vaan maalaan sisältäni nou-sevia kuvia, joita luonto ja ympäröivä maailma minussa herättävät. Jossain työskentelyn vaiheessa kuva ilmestyy minulle tiedostamattomasta mielestäni joko yllättäen tai aktiivisentutkailun avulla. Kun kuva alkaa hahmottua tekemisestäni tulee tietoista. Etäännytän itseni ja tarkastelen työtä ana-lyyttisesti. Varjelen itseni mestaroimasta, koska teoksen sielu on herkkää tekoa. Käytän maalausaineina akryyliä, temperaa, öljyä ja kylmää mehiläisvahaa. Maalatessa prosessiit-sessään on minulle tärkeä.Maalaus on intuition, tunteen ja järjen vastavuoroinen prosessi. Saan tulla yhä enemmän näkyväksi itselleni. Taide ei ole täydellistä. Se on epätäydellistä, kuten ihminenkin, ja siksi kiinnostavaa. Jos taiteeni saa katsojan mielen liikahtamaan, on se täyttänyt tarkoituksensa.

Outi Hägg Kotisivu
Outi Hägg Art Instagram
Lisätietoja: Outi Hägg, puh. 045-2197424, haggouti@gmail.com

Mitä: Elollista ja elotonta taidenäyttely
Missä: Kauniaisten Galleria, Thurmaninaukio 6
Milloin: 6.9 – 30.9.2022
ma, to 11 – 19
ti, ke, pe 11 – 18
la 10 – 15

Galleria on ilmainen, ikärajaton ja saavutettava.

Gallerian toiminnasta vastaa Kauniaisten kulttuuripalvelut.

Tapahtuman hinta

Vapaa pääsy

Ikäraja

Ikärajaton tapahtuma

Tapahtuman verkkosivut