Valikko

Planläggningsöversikter  

Planläggningsöversikten görs upp en gång om året och innehåller en beskrivning av de planprojekt som är aktuella i Grankulla och i Nylands förbund.

Planläggningsöversikt 2017–2018Planläggningsöversikt 2017-2018 (pdf) (2 MB)


Kansi_sv_2017-2018


Grankulla stad deltar också i huvudstadsregionens gemensamma planering av markanvändningen:

I MBT-avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner för åren 2016–2019 har parterna kommit överens om att fortsätta med den gemensamma planeringen av markanvändning, boende och trafik med utgångspunkt i de tidigare planerna. Planeringen av MBT 2019 som nu inleds i regionen har som mål att uppdatera, fördjupa och konkretisera de befintliga planerna.


Läs mer på planläggningsöversikt.


Mer information: www.hsl.fi/mal