Tillfälligt arrende

Markanvändningsenheten arrenderar tillfälligt ut markområden som staden äger för bl.a. följande ändamål: kioskplatser, uteserveringar, andra platsbehov.

Markanvändningstillstånd

Markanvändningsenheten beviljar markanvändningstillstånd i områden som staden äger för bl.a. växelflak, förvaring av utrustning för byggplatser, försäljning av ballonger, julgransförsäljning, tillfälliga reklamplatser och allmännyttiga evenemang.

Idrottstjänsterna beviljar tillstånd för idrottsområden.

För tillfälligt arrende och användningstillstånd tas ut avgifter som samhällstekniska utskottet fastställt.

Hur ansöker man om tillstånd?

Tillstånd söks med en fritt formulerad ansökan, som ska innehålla följande:

  • uppgifter om den sökande
  • faktureringsadress
  • tid och plats för vilken tillstånd söks samt
  • användningssyfte.

Till ansökan ska bifogas en situationsplan eller annan karta som visar avgränsningen av området. Ansökan ska skickas till markanvändningsenheten per e-post: maankaytto@kauniainen.fi.

Taxa för markanvändningstillstånd

Kontakta oss

Virpi Mulari

Markanvändningssekreterare
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning