Tilapäinen maanvuokraus

Maankäyttöyksikkö vuokraa tilapäisesti kaupungin omistamia maa-alueita mm. seuraaviin tarkoituksiin: kioskipaikat, ulkoterassit, ym. tilatarpeet.

Maankäyttöluvat

Maankäyttöyksikkö myöntää maankäyttölupia kaupungin omistamilla maa-alueilla mm. vaihtolavan pitämiseen, työmaa-aikaisten tarvikkeiden säilyttämiseen, ilmapallojen myyntiin, joulukuusien myyntiin, tilapäisiin mainospaikkoihin sekä yleishyödyllisiin tapahtumiin.

Liikuntatoimi myöntää luvat urheilualueille.

Tilapäisissä maanvuokrissa ja käyttöluvissa noudatetaan yhdyskuntavaliokunnan vahvistamia taksoja.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä:

  • hakijan tiedot,
  • laskutusosoite,
  • tapahtuman aika ja paikka sekä
  • käyttötarkoitus.

Hakemuksen liitteeksi on liitettävä asemapiirros tai muu kartta, josta selviää alueen rajaus. Hakemus toimitetaan maankäyttöyksikölle sähköpostitse osoitteeseen maankaytto@kauniainen.fi.

Maankäyttölupien taksa

Ota yhteyttä

Virpi Mulari

Maankäyttösihteeri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö