Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 7.9.2020 § 147 att utarbeta en detaljplaneändring för kvarter 1004 samt parkområden i 1:a stadsdelen (Östra sidan av Bensowsgränden).

Syftet är att ändra detaljplanen så att en brandstationsbyggnad och bostadsbyggnader kan placeras i området.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt från och med 21.1.2021 vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats https://www.grankulla.fi/Ak236sv.

Grankulla 21.1.2021

Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning